Hakuohje

Avustushakemus tehdään TSV:n verkkosivuilla olevaan sähköiseen hakemustietokantaan, johon hakijan on ensin rekisteröidyttävä. Rekisteröinnin jälkeen TSV lähettää tunnuksen tietokantaan kirjautumista varten. Jos vanha tunnus on tallella, käytetään sitä. HUOM: syksyllä 2018 kaikkien hakijoiden pitää hakea uutta tunnusta, koska hakujärjestelmä uusittiin.

Valtion avustus on tarkoitettu ensisijaisesti tärkeimpien ulkomaisten puhujien matkakuluihin. Kansainvälisten tapahtumien osalta voidaan myöntää tukea myös

 • tilakuluihin
 • sihteeristökuluihin
 • viestintään (ei kuitenkaan konferenssijulkaisuihin)

Hakemusta laatiessa huomioonotettavaa:

 • hakijan on oltava luonnollinen henkilö (ei yhdistys eikä laitos), joka on tapahtuman vastuullinen johtaja
 • huolellisesti laadittu hakemus
 • huolellisesti laadittu kokonaisbudjetti, josta ilmenevät kaikki menot ja tulot. Budjetin on oltava tasapainossa ja omarahoitusosuuden riittävä. Budjetti lähetetään hakemuksen mukaan liitteenä.
 • alustava ohjelma, joka lähetetään myös liitteenä
 • ulkomaisten pääpuhujien ansioluettelot liitteenä

Rahoitusta ei pääsääntöisesti myönnetä seuraaviin tarkoituksiin tai tapahtumiin:

 • kansalliset seminaarit, joissa ei ole ulkomaisia puhujia
 • tutkimushankkeiden sisäiset työseminaarit
 • kansainvälisten järjestöjen vuosikokoukset
 • kansainvälisten tutkimushankkeiden valmisteluun tähtäävät työkokoukset
 • ulkomailla järjestettävät konferenssit
 • tutkijakoulutuskurssit ja -kesäkoulut
 • konferenssit, joiden järjestelyt ovat niin alussa, että ohjelmaa ei ole saatavissa tai kutsuttavat puhujat eivät ole tiedossa, tai jotka muuten eivät vastaa yllä mainittuja ehtoja.
 • jos muu valtiolliselta taholta tuleva rahoitusosuus ylittää 30% kokonaistuloista. Sellaiseksi lasketaan esimerkiksi Euroopan Union tai Suomen Akatemian myöntämä projektirahoitus
 • tapahtumat, jotka eivät ole avoimia kiinnostuneelle yleisölle
 • tapahtumat, jotka ovat päätöksentekohetkellä jo ohi.
Päivitetty 4.9.2018 9.51