Kansainväliset konferenssit ja kansalliset seminaarit

TSV välittää opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatavan valtionavustuksen kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen. Tukea voidaan myöntää kolmelle vuodelle.

Etusijalla ovat kansainvälisten tieteellisten järjestöjen toistuvat konferenssit, joita suomalaiset omalla vuorollaan järjestävät Suomessa. Merkittävä osa kuluista tulee kattaa omalla rahoituksella kuten osallistumismaksuilla tai järjestäjän omasta budjetista tulevalla rahoituksella. Budjetin tasapainoisuuteen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Avustuksella voi kattaa korkeintaan 30 % kuluista eikä valtion taholta tuleva rahoitusosuus saa kokonaisuudessaan ylittää 30 %.
Avustusta myönnetään vain Suomessa järjestettäviin tapahtumiin. Poikkeuksen tästä muodostavat Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien yhteydessä järjestettävät konferenssit ja seminaarit.

Hakuajat

Vuosittain järjestetään kaksi hakua. Seuraavat hakuajat ovat 1.-29.2.2024 ja 1.-31.10.2024. Päätökset tehdään toukokuun 2024 alussa ja helmikuun 2025 alussa.

Lisätietoja

Georg Strien: Puh. (09) 228 69 238, sähköposti: avustukset(at)tsv.fi

Päivitetty 28.11.2023 18.08