Tieteellisten seurojen julkaisutoiminta ja kansainvälinen toiminta

TSV välittää tieteellisille seuroille opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatavan valtionavustuksen julkaisutoimintaan ja kansainväliseen toimintaan. Tukea voidaan myöntää myös Suomessa toimivien yleistieteellisten seurojen ja tiedepoliittisten yhdistysten korkeatasoisen julkaisutoiminnan kuluihin. Tuki myönnetään vuodeksi kerrallaan.

Keväällä 2024 avustuserä timanttimallisille avoimille tiedelehdille

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuodelle 2024 korotuksen Tieteellisten seurain valtuuskunnan edelleen jakamaan valtion julkaisuavustukseen. Kyseessä on pilottikokeilu, jossa edelleen jaettava noin 90 000 euron suuruinen avustus suunnataan pienituloisille timanttimallisille avoimille tiedelehdille. Tästä hausta voi lukea tarkemmin TSV:n verkkouutisesta.

Toivomme, että hakemukseen merkitään yhteystietoihin sama sähköpostiosoite kuin syksyn 2023 hakemuksessa. Tämä helpottaa mahdollisten teknisten ongelmien selvittämistä. 

Vuosittain jaettavien avustushakujen aikataulu

Hakuaika vuosittain jaettaville avustuksille on syyskuussa. Hakuaika on vuosittain syyskuussa. Vuoden 2024 avustuksia haetaan 1.-30.9.2023 verkkolomakkeella, johon kirjaudutaan seurakohtaisen käyttäjätilin tunnuksilla. Tarkempi ohje kirjautumisesta ja hakulomakkeen täyttämisestä löytyy vasemman reunan kohdasta Hakuohje, joka kannattaa käydä läpi hakemusta täyttäessä.

Myönnetyt avustukset ilmoitetaan TSV:n verkkosivuilla. Myönteisen päätöksen saaneille lähetetään lisätietopyyntö sähköpostitse helmikuussa 2024 seuran käyttäjätilin yhteyssähköpostiosoitteeseen. Seura täyttää lisätiedot kuten sähköisen avustussopimuksen allekirjoittajien yhteystiedot sekä maksatustiedot pyynnön jälkeen avustusjärjestelmään.

Avustuksen saaja sitoutuu jättämään avustuksen kohteena olevasta toiminnasta tiliselvityksen avustusjärjestelmään avustuksen käyttövuotta seuraavana vuonna 15.4. mennessä. Valtionapu on tarkoitettu tueksi tilanteessa, jossa julkaisusarjan tuotot eivät riitä kattamaan kuluja. Siksi avustusta on palautettava silloin, kun avustuskohteen tuottojen ja hyväksyttyjen kulujen erotus on yli 100 euroa (tämä määrä on voimassa avustusvuodesta 2020 alkaen). Lasku mahdollisesta palautuksesta lähetetään tiliselvitysten tarkastuksen jälkeen ensi tilassa.

Julkaisuavustuksen käyttöajan pidennystä voi hakea avustuksen käyttövuonna 31.10. mennessä, jos avustusta saaneen julkaisun valmistuminen painavista syistä viivästyy. Hakemus perusteluineen lähetetään sähköpostitse osoitteeseen avustukset@tsv.fi

Julkaisutuesta päätettäessä kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Kyseessä on jatkuvasti ilmestyvä tieteellinen julkaisusarja
.
 • Toimittajien palkka- ja palkkiokulut ovat kohtuulliset suhteessa levikkiin ja painatuskuluihin.
 • Sarjalla on myyntituloja tai muuta tukea niin, että valtion tuki ei kata valtaosaa kaikista kuluista. Jäsenmaksuihin sisällytetty tilaushinta merkitään sarjan tuloksi.
 • Myös avoimen saatavuuden (open access) julkaiseminen edellyttää, että seura tukee verkkojulkaisua jollain muulla tavalla (esim. osuudella jäsenmaksuista).
 • Sarja on hyvin toimitettu.
 • Sarjalla on vapaa käsikirjoitustarjonta, ja sen tieteelliset osat ovat vertaisarvioituja.
 • Painatustyö on kilpailutettu.
 • Seuran tilinpäätöksessä julkaisutoiminnan kulut ja tuotot ovat erillään seuran muusta toiminnasta. Mikäli seuralla on useita julkaisusarjoja, näiden myynti- ja muut tuotot sekä julkaisusarjaan liittyvät kulut on eriteltävä omilla kustannuspaikoillaan.
 • Tuen tarve sekä julkaisun että julkaisijayhteisön (kustantajan) kannalta.
 • Yhteiskustanteisen sarjan tapauksessa kumppanin rooli suhteessa sarjan julkaisuun on selvästi näkyvissä.
 • Julkaisija sitoutuu edistämään tieteellisten tekstien avoimuutta sopimaksi katsomallaan tavalla. Avoimuuden tavat voivat vaihdella käsikirjoitusten viiveellisen (embargollisen) rinnakkaistallentamisen sallimisesta koko julkaisun täyteen ja välittömään avoimuuteen. HUOM! Katso uudistetut kriteerit vasemman reunan kohdasta Hakuohje.

Avustuksen saajan toivotaan kertovan esimerkiksi verkkosivuillaan tai julkaisuissa, että toiminta on saanut okm:ltä valtionavustusta. Esimerkiksi: "Tämä julkaisu/lehti/kirja on saanut TSV:n kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää."

Kansainvälistä tukea myönnetään

 • kansainvälisten tieteellisten järjestöjen jäsenmaksuihin. Jäsenyyden pitää näkyä toimintakertomuksessa ja jäsenmaksukulujen tuloslaskelmassa.
 • matkakuluihin kansainvälisten tieteellisten järjestöjen kokouksiin silloin, kun seuran edustaja on kansainvälisen tieteellisen järjestön hallituksen jäsen. Matkakulujen pitää näkyä seuran tuloslaskelmassa.
 • matkakuluihin kansainvälisten tieteellisten julkaisujen toimituskuntien kokouksiin silloin, kun seuran edustaja on kansainvälisen tieteellisen julkaisun toimituskunnan jäsen. Matkakulujen pitää näkyä seuran tuloslaskelmassa.

Tukea ei myönnetä konferenssimatkoihin eikä TSV:n jäsenmaksuun. Tuki kattaa vain matkakulut ja kokousajan vaatimat majoituskulut 1-2 yöltä, ei päivärahoja. 

Lisätietoja

Julkaisuavustukset ja kansainvälisen toiminnan avustukset: tiedesihteeri Kirsi Siitonen, puh.  (09) 228 69 269, kirsi.siitonen(at)tsv.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan avustustenjaosta lisätietoja ministeriön julkaisemassa oppaassa Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta ministeriön verkkosivuilla.

Päivitetty 4.4.2024 8.37