Arkiv

23.3.2018

Med det ur Alfred Kordelins stiftelses Vetenskapliga samfundens delegations 100-årsfond utdelade priset vill vetenskapliga samfund ges erkännande. Priset är 10 000 €.

15.3.2018

Priset Årets vetenskapsbok beviljas en föregående år utgiven finländsk vetenskapsbok. Prisets kriterier är ämnets intresse och betydelse, innehållets vetenskapliga vikt samt verkets litterära meriter.

6.3.2018

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Mars medlemssamfund är Finska Juristföreningen.

1.3.2018

VSDs vårmöte hålls på måndagen 12.3.2018 med början kl. 15.00 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors. Utöver Årets vetenskapsbok 2017-priset utdelas för första gången VSDs egna vetenskapspris ur Alfred Kordelins stiftelses fond.

12.2.2018

Syftet med priset är att lyfta fram förtjänstfull forskningslitteratur. Det årligen utdelade priset beviljas av Vetenskapliga samfundens delegation och Förbundet för vetenskapspublicering i Finland. Prisutdelning sker på Vetenskapernas hus 12.3.2018.

8.2.2018

Direktör för Institutet för de inhemska språken, professor Ulla-Maija Forsberg valdes till Vetenskapliga samfundens delegations styrelses nya ordförande. Forsberg börjar sin period 1.3.2018.

5.2.2018

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Februaris medlemssamfund är Finlands idrottshistoriska förening.

29.1.2018

På torsdagen 18.1.2018 firades Vetenskapens natt i Helsingfors. Den till tretton evenemangsställen utbredda natten erbjöd vetenskap och intressanta möten.

2.1.2018

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Januaris medlemssamfund är Socialmedicinska föreningen rf.

1.12.2017

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Decembers medlemssamfund är Finska Orientsällskapet.

Pages