Arkiv

3.9.2018

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Septembers 2018 medlemssamfund är stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae.

8.8.2018

På höstmötets föredragningslista bland annat val av fyra nya medlemmar till delegationens styrelse och presentation av strategin 2019-2023.

6.8.2018

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Augustis 2018 medlemssamfund är Finlands Svampvänner rf.

28.6.2018

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Julis medlemssamfund är Akustiska Sällskapet.

19.6.2018

Under sommaren har Vetenskapliga samfundens delegations olika lokaler ändrade öppettider.

14.6.2018

Publikationsforums sakkunnigpaneler har kommit med preliminära ändringsförslag avseende de befintliga nivåerna 2 och 3.

1.6.2018

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Junis medlemssamfund är Finlands naturskyddsförbund.

1.6.2018

VSDs verksamhetsberättelse för förra året har publicerats. Året har inrymt firanden, prisutdelningar och flera evenemang.

3.5.2018

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Majs medlemssamfund är Finlands Lärdomshistoriska Samfund.

4.4.2018

Vetenskapliga samfundens delegation presenterar sina medlemssamfund på sina webbsidor. Aprils medlemssamfund är Societas gerontologica Fennica rf (SGF).

Pages