Vuoden tiedekirja -palkinto teokselle Puiden asukkaat

Vuoden tiedekirja   17.3.2022 14.00   Päivitetty 18.3.2022 8.15

Vuoden tiedekirja -palkinto on myönnetty Petri Keto-Tokoin ja Juha Siitosen teokselle Puiden asukkaat. Suomen puiden seuralaislajit (Gaudeamus 2021). 25 000 euron arvoisen palkinnon myöntää Suomen tiedekustantajien liitto yhdessä Tieteellisten seurain valtuuskunnan kanssa. Liitto rahoittaa palkinnon tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämillä tieteellisten julkaisujen käyttökorvauksilla.

Vuoden tiedekirja -palkinnon tarkoituksena on nostaa esille ansiokasta tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa kotimaista kirjallisuutta. Palkinnolla halutaan kannustaa tutkijoita julkaisemaan korkeatasoisia tiedeteoksia suomeksi tai ruotsiksi. Palkinnon valintaperusteissa korostettiin tänä vuonna luonnon monimuotoisuutta.

Metsätaloudessa omaksuttu taloudellinen hyötyajattelu on hallinnut sekä metsäammattilaisten että laajemminkin suomalaisten tapaa ajatella puita metsävaroina, kuutioina, biomassoina ja hiilivarastona. Hyötyajattelun vastapainoksi on tärkeää säästää ja suojella luonnon monimuotoisuudelle arvokasta lajistoa. Keto-Tokoin ja Siitosen teos Puiden asukkaat on seikkaperäinen tietopaketti suomalaisen metsän ja luonnon ekologisista prosesseista ja luonnon monimuotoisuudesta.

Puiden asukkaat -teoksen kansikuva, kuvassa puunrunkoa ja hyönteinen.

Palkintoraati perehtyi tarkemmin 55:een vuonna 2021 ilmestyneeseen tieteelliseen teokseen. Joukko koostui monografiatutkimuksista, toimitetuista artikkelikokoelmista, kokoavista yleisesityksistä ja aiemman tutkimuksen popularisoinneista. Voittajaehdokkaaksi valikoitui yhdeksän aiheiltaan monipuolista, ihmisläheistä ja kiinnostavaa kirjaa, joista valtaosa edusti historiaa.

Vuoden tiedekirjan kriteereitä ovat aiheen kiinnostavuus ja merkittävyys, sisällön tieteellinen painoarvo sekä teoksen kirjalliset ansiot. Tiedekirjan täytyy perustua tutkimukseen, ja parhaimmillaan teoksesta välittyy myös hyvä tieteellinen synteesi. Suomen tiedekustantajien liitto jakaa palkinnon vuosittain yhdessä Tieteellisten seurain valtuuskunnan kanssa. Liitto rahoittaa palkinnon tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämillä tieteellisten julkaisujen käyttökorvauksilla. Palkintoa on jaettu vuodesta 1989 alkaen. Palkinto on suuruudeltaan 25 000 euroa.

Vuoden 2021 raatiin kuuluivat professori Minna Kellomäki, yliopistonlehtori Mirkka Lappalainen ja emeritusprofessori Jan Sundberg. Päätöksissään itsenäisen raadin sihteerinä toimi Tieteellisten seurain valtuuskunnan viestintäpäällikkö Ilari Hetemäki.

Neljä henkilöä, yhdellä käsissään kirja.

Vuoden tiedekirja -palkinto jaettiin Aalto-yliopisto Töölössä. Tilaisuutta juonsi Ympäristötiedon foorumin koordinaattori Kaisa Välimäki (vasemmalla). Palkinnon jakoi Vuoden tiedekirja -raadin jäsen professori Minna Kellomäki (toinen vasemmalta) yhdessä raadin sihteerin Ilari Hetemäen (oikealla) kanssa. Palkinnon vastaanotti voittajateoksen toinen kirjoittaja Petri Keto-Tokoi. Kuva: Anne Haapanen.

Palkintoraadin perustelut

On aika nähdä puut metsältä!

Suomessa on 25 luontaista puulajia. Petri Keto-Tokoin ja Juha Siitosen Puiden asukkaat. Suomen puiden seuralaislajit -kirja on näyttävä kirja, joka kokoaa tiedot Suomen puista ja niiden erilaisista luonnollisista seuralaisista. Se tekee niistä erinomaisen synteesin. Suomen puiden seuralaislajistosta ei ole aikaisemmin julkaistu kokonaisvaltaista teosta. Kirja on ainutlaatuinen ja seikkaperäinen tietopaketti suomalaisesta metsästä ja luonnosta. Se kertoo ekologisista prosesseista ja luonnon monimuotoisuudesta. Kirjassa rohkaistaan lukijaa tutkimaan lähiluontoa ja arvostamaan jokaista närettä ja kantoa sekä sientä ja hyönteistä.

Avattu kirja, tekstiä ja kuva puista ja toinen kuva hyönteisestä.

Kuva: Anne Haapanen.

Vanhoista elävistä puista, kuolleista puista ja taloudellisesti vähäarvoisista puulajeista riippuvainen lajisto on voimakkaasti taantunut ja uhanalaistunut. Suomessa on noin 5 000 lajia, viidesosa kaikista metsälajeista, on riippuvainen kuolleista puista. Kirjassa esitellään erityisesti tiettyyn puulajiin tai puusukuun erikoistuneita seuralaislajeja.
 
Kirjan viesti on yleisesti ottaen luontoa arvostava, positiivinen ja rohkaiseva. Pelottavat uutiset luonnon monimuotoisuuden tuhosta ja elinympäristöjen häviämisestä tekevät teoksesta ajankohtaisen. Kuvitus on kaunis ja kirja on huolellisesti tehty.
 
Petri Keto-Tokoi on maatalous- ja metsätieteiden maisteri, metsänhoitaja ja metsäekologian lehtori Tampereen ammattikorkeakoulussa. Juha Siitonen on maatalous- ja metsätieteiden maisteri, metsänhoitaja ja Luonnonvarakeskuksen tutkija.
 
Lisätietoja: TSV:n viestintäpäällikkö Ilari Hetemäki, ilari.hetemaki(at)tsv.fi, puh. (09) 228 69 227.