Uusia jäseniä valittiin TSV:n hallitukseen

Uutiset   23.9.2021 15.05   Päivitetty 8.10.2021 15.31

Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) syyskokouksessa valittiin neljä uutta hallituksen jäsentä ja vahvistettiin yhden jäsenen valinta kaudelle 2022–2024.

TSV:n syyskokous järjestettiin 22.9.2021 Aalto-yliopisto Töölössä. Valtuuskunnan syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat eli järjestettiin hallituksen jäsenten vaali, käsiteltiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2022 ja valittiin tilintarkastajat. Kokoukseen osallistui 61 jäsenseuran kokousvaltuutetut.

TSV:n hallitukseen valittiin kaudelle 2022–2024 seuraavat henkilöt (suluissa henkilökohtainen varajäsen):

 • Saara Pellander, 28 ääntä (Sari Näre), Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU, Nuorisotutkimusseura, Kulttuurintutkimuksen seura, Lapsuudentutkimuksen seura, Siirtolaisuusinstituutti, Suomen Antropologinen Seura
 • Petri Karonen, 23 ääntä (Sari Katajala-Peltomaa), Suomen Historiallinen Seura
 • Jouko Rikkinen, 22 ääntä (Liisa Kulmala), Suomen Biologian Seura Vanamo, Suomen Metsätieteellinen Seura, Dendrologinen Seura, Societas pro Fauna et Flora Fennica, Suomen Maaperätieteiden Seura, Suomen Maataloustieteellinen Seura, Suoseura
 • Sara Heinämaa, 17 ääntä (Risto Saarinen), Suomen Filosofinen Yhdistys - Filosofiska Föreningen i Finland

Äänestyksessä ääniä saivat, mutta eivät tulleet valituiksi:

 • Kirsi-Pauliina Kallio, 14 ääntä (Jarkko Levänen), Alue- ja ympäristötutkimuksen seura, Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura, Pohjois-Suomen Maantieteellinen seura, Suomen Maantieteellinen Seura
 • Pauliina Ilmonen, 9 ääntä (Pekka Pere), Suomen Tilastoseura
 • Mikko Ritala, 9 ääntä (Pekka Joensuu), Suomalaisten Kemistien Seura
 • Päivi Pahta, 8 ääntä (Meri Larjavaara), Uusfilologinen yhdistys – Nyfilologiska föreningen
 • Janne Salminen, 7 ääntä (Petra Sund-Norrgård), Suomalainen Lakimiesyhdistys, Juridiska Föreningen i Finland
 • Raine Mäntysalo, 4 ääntä (Pia Bäcklund), Yhdyskuntasuunnittelun seura
 • Jarkko Saarinen, 3 ääntä (Outi Rantala), Suomen matkailututkimuksen seura.

Lisäksi kokouksessa vahvistettiin Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseuran edustajaksi Mats Gyllenberg (varajäsen Heikki Tenhu).

Syyskokous päätti myös opetus- ja kulttuuriministeriölle tehtävästä esityksestä vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Talousarvion yhteydessä päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan eli TSV:n vuosittainen jäsenmaksu on 37 senttiä/seuran jäsen, kuitenkin vähintään 110 euroa ja enintään 1400 euroa/seura, sekä niillä jäsenseuroilla, joilla ei ole henkilöjäseniä, 250 euroa.

Kokouksessa kerrottiin myös Tieteiden talon peruskorjauksen etenemisestä, valtionavustusten kehittämishankkeesta ja rahapelitoiminnan tuottoja koskevasta uudistuksesta.