Uusia jäseniä TSV:n hallitukseen

Uutiset   29.9.2020 12.13   Päivitetty 29.9.2020 13.44

Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) syyskokouksessa valittiin kolme uutta hallituksen jäsentä ja vahvistettiin kaksi jäsentä kaudelle 2021–2023.

TSV:n syyskokous järjestettiin 17.–25.9.2020 poikkeuksellisesti etäyhteyksien avulla Covid-19 epidemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten takia. Valtuuskunnan syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat eli järjestettiin hallituksen jäsenten vaali, käsiteltiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2021 ja valittiin tilintarkastajat. 

Päätös- ja äänestyslomakkeen palautti 73 valtuutettua, mikä on suurin osallistujamäärä vuosiin. Jäsenseurojen kannat päätöksiin ja hallituksen jäsenten vaalissa annetut äänet laskettiin 28.9.2020. Tässä tilaisuudessa olivat läsnä kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja ääntenlaskijat. 

TSV:n hallitukseen valittiin kaudelle 2021–2023 seuraavat henkilöt (suluissa henkilökohtainen varajäsen):

 • Emilia Palonen, 25 ääntä (Mika Helander), Valtiotieteellinen yhdistys – Statsvetenskapliga föreningen, Westermarck Society
 • Reetta Muhonen, 23 ääntä (Timo Aarrevaara), Suomen tieteen- ja teknologiantutkimuksen seura, Edistyksellinen tiedeliitto
 • Outi Fingerroos, 14 ääntä (Tiina Seppä), Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura.

Äänestyksessä ääniä saivat, mutta eivät tulleen valituiksi: 

 • Sirpa Tani, 12 ääntä (Kimmo Jokinen), Nuorisotutkimusseura, Lapsuudentutkimuksen seura
 • Marjo-Riitta Antikainen, 12 ääntä (Tiina Mahlamäki), Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura
 • Pauliina Ilmonen, 11 ääntä (Pekka Pere), Suomen Tilastoseura
 • Sara Heinämaa, 11 ääntä (Risto Saarinen), Suomen Filosofinen Yhdistys – Filosofiska Föreningen i Finland
 • Mikko Ritala, 9 ääntä (Pekka Joensuu), Suomalaisten Kemistien Seura
 • Kimmo Grönlund, 9 ääntä (Camilla Lindholm), Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Eila Lindfors, 8 ääntä (Mervi Asikainen), Suomen taidekasvatuksen tutkimusseura, Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura
 • Mikael Laakso, 8 ääntä (Elina Late), Informaatiotutkimuksen yhdistys (ITY)
 • Päivi Pahta, 7 ääntä (Meri Larjavaara), Uusfilologinen yhdistys – Nyfilologiska föreningen
 • Taina Pihlajarinne, 3 ääntä (Jukka Mähönen), Suomalainen Lakimiesyhdistys.

Lisäksi kokouksessa vahvistettiin Suomalaisen Tiedeakatemian edustajaksi Anna Mauranen (varajäsen Kimmo Kaski) ja Teknillisten Tieteiden Akatemian edustajaksi Panu Nykänen (varajäsen Panu Sainio). 

Syyskokous päätti myös esityksestä vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja valitsi tilintarkastajat vuodelle 2021. Talousarvion yhteydessä päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan eli TSV:n vuosittainen jäsenmaksu on 37 senttiä/seuran jäsen, kuitenkin vähintään 110 euroa ja enintään 1400 euroa / seura, sekä niillä jäsenseuroilla, joilla ei ole henkilöjäseniä, 250 euroa.