Uusia jäseniä TSV:n hallitukseen

Uutiset   25.9.2019 10.21   Päivitetty 23.6.2020 11.38

Tieteellisten seurain valtuuskunnan syyskokouksessa 23.9.2019 käsiteltiin sääntömääräiset asiat: hallituksen jäsenten vaali, toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2020 ja tilintarkastajien valinta. Kokouksessa esiteltiin myös TSV:n jäsenseuroja koskeva selvitys, joka julkaistaan lokakuussa.

TSV:n hallitukseen valittiin kaudelle 2020–2022 seuraavat henkilöt:

  • Ulla-Maija Forsberg (varajäsen Jyrki Kalliokoski), Suomalais-Ugrilainen Seura, Kotikielen Seura, 25 ääntä
  • Sanna Turoma (varajäsen Joni Virkkunen), Suomen Slavistipiiri – Finlands Slavistkrets, Karl Marx –seura, Kirjallisuudentutkijain Seura, Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura - Sällskapet för Rysslands- och Östeuropaforskning, 21 ääntä
  • Cecilia af Forselles (varajäsen Katariina Lehto), Suomen Oppihistoriallinen Seura - Finlands Lärdomshistoriska Samfund, Suomen Lääketieteen Historian Seura, 20 ääntä

Lisäksi vahvistettiin Suomalaisen Tiedeakatemian edustajaksi Arto Haapala (varajäsen Elina Ikonen) ja Suomen Tiedeseuran - Finska Vetenskaps-Societeten edustajaksi Hannu Riikonen (varajäsen Jukka Meurman).

Syyskokoukseen osallistui yhteensä 51 kokousedustajaa. Äänestyksessä annettiin yhteensä 50 äänestyslippua. Syyskokous päätti myös esityksestä vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja valitsi tilintarkastajat vuodelle 2020. Talousarvion yhteydessä päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan; 37 senttiä/seuran jäsen, kuitenkin vähintään 110 euroa ja enintään 1400 euroa / seura, sekä niillä jäsenseuroilla, joilla ei ole henkilöjäseniä 250 euroa.