Työryhmä ohjeistamaan tutkijan vastuullista arviointia

Uutiset   25.9.2018 12.42   Päivitetty 25.6.2020 9.33

Tieteellisten seurain valtuuskunta on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistaa tutkijan vastuullista arviointia koskeva suositus ja tätä tukeva tietopohja.

Työryhmä aloittaa toimintansa lokakuussa 2018. Tavoitteena on tuottaa suositusten ensimmäinen versio kommentointia varten toukokuussa 2019 ja julkaista suositus syksyllä 2019.

Työryhmän kokoonpano

 • Strategiapäällikkö Mervi Friman (Hämeen AMK /Arene)
 • Professori Jaana Hallamaa (Helsingin yliopisto/Professoriliitto)
 • Palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen (Kansalliskirjasto)
 • Tutkimuksen kehittämispäällikkö Anu Juslin (Tampereen yliopisto/TUHA verkosto)
 • Tiedejohtaja Kalle Korhonen (Koneen säätiö/SRNK)
 • Johtava tietoasiantuntija Johanna Lahikainen (Helsingin Yliopisto/FUN)
 • Kehittämispäällikkö Henriikka Mustajoki (TSV/Avoin tiede)
 • Apulaisprofessori Maija S. Peltola (Turun Yliopisto/Tieteentekijöiden liitto)
 • Tutkimusylijohtaja Nina Peuhkuri (SYKE/TULAnet)
 • Suunnittelupäällikkö Janne Pölönen (TSV/Julkaisufoorumi)
 • Tiedeasiantuntija Annika Raitala (Suomen Akatemia)
 • Kansleri emerita Krista Varantola (TENK)
 • Kehittämispäällikkö Eeva Nyrövaara (UNIFI)
 • Tommi Himberg (Aalto-yliopisto/Nuorten tiedeakatemia)

Tutkimuksen arviointi on tärkeä osa tutkijan työtä ja se ohjaa merkittävästi tutkimuksen suuntaa rahoituksen, meriittien ja tutkimusorganisaatioiden rakenteellisten prosessien kautta. Tutkimuseettiset ohjeet ja prosessit koskevat tutkimustyön hyviä tieteellisiä käytäntöjä, mukaan lukien tutkijan esteellisyys, eturistiriita tai epärehellisyys asiantuntija-arvioinnissa. Organisaatioiden, yksiköiden, yksilöiden ja hankkeiden arvioinnissa joudutaan kuitenkin tekemään kriteerien, menetelmien, asiantuntijoiden, aineistojen ja indikaattorien valintoja, joihin liittyy arvioinnin kohteen ja tavoitteiden kannalta teknisiä ja eettisiä ongelmia, jotka eivät perinteisesti kuulu tutkimuseettisen tarkastelun piiriin.

Erityisesti tutkijan arviointi (rekrytointi, henkilökohtainen suoriutuminen, bonus-järjestelmät, hankerahoitus, asiantuntijatehtävät) on osa-alue, jossa arviointiprosessin ja -perusteiden soveltuvuus ja läpinäkyvyys voi olla kyseenalainen. Tutkijan arviointia koskevia suosituksia on tuotettu sekä kansainvälisesti (esim. DORA ja Leiden Manifesto) että kansallisesti (esim. Julkaisufoorumi-luokituksen käyttöohje ja Professoriliiton reilun vakinaistamispolun kriteerit). Kuitenkaan ei ole tahoa, joka arvioisi tai ohjeistaisi tutkijan arviointien teknistä toteutusta, eettisyyttä ja läpinäkyvyyttä. Tutkijan arviointiin on kansallisella ja kansainvälisellä tasolla muodostunut vastuuvaje.

TSV:n strategiassa vastuullinen tutkijan arviointi liittyy sekä tieteen avoimuuteen (arviointikriteerien ja prosessien tulisi olla läpinäkyviä) että vastuulliseen tieteeseen (valittujen menetelmien, asiantuntijoiden, aineistojen ja indikaattorien tulisi olla arvioinnin kohteen ja tavoitteiden kannalta eettisesti ja teknisesti kestäviä). Tutkijan arviointi, meritoituminen ja metriikka ovat osa Euroopan komission avoimen tieteen ohjelmaa, ja kuuluvat siten myös TSV:n avoimen tieteen koordinaation piiriin. Tutkijan vastuullisen arvioinnin edistäminen tukee Suomen profiloitumista kansainvälisesti avoimuuden suunnannäyttäjänä.

Lisätietoja

Janne Pölönen
Suunnittelupäällikkö
janne.polonen@tsv.fi
puh. 044 3469 491

Henriikka Mustajoki
Kehittämispäällikkö
henriikka.mustajoki@tsv.fi
puh. 044 7412 255