Tutkimuseettinen neuvottelukunta hakee erityisasiantuntijaa

Uutiset   16.5.2024 15.18

Erityisasiantuntijan tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde ja alkaa 15.8.2024 tai sopimuksen mukaan. Haku on auki torstaihin 30.5.2024 klo 16.15 asti.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteydessä toimiva Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on opetus- ja kulttuuriministeriön asiatuntijaelin, joka edistää tutkimusetiikkaa sekä ennaltaehkäisee ja valvoo tiedevilppiä kaikilla tieteenaloilla. Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä suuri osa muista tutkimusta ja tiedettä harjoittavista ja rahoittavista organisaatioista ovat sitoutuneet noudattamaan TENKin tutkimuseettisiä ohjeita ja suosituksia.

Haemme neuvottelukunnan sihteeristöön tutkimusetiikan osaajaa erityisasiantuntijan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 15.8.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan. Erityisasiantuntijan tehtävät liittyvät pääosin hyvään tieteelliseen käytäntöön (HTK; research integrity) ja ihmistieteiden eettiseen ennakkoarviointiin (IEEA; ethical review in the human sciences in Finland). Erityisasiantuntija tekee tiivistä yhteistyötä sekä TENKin sihteeristön että neuvottelukunnan jäsenten ja sidosryhmien kanssa. Tarjoamme näköalapaikan ja vaikuttamismahdollisuuden tutkimusetiikan ja vastuullisen tieteen kansalliseen ja eurooppalaiseen kenttään.

TENKin toimitilat sijaitsevat Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) yhteydessä Tieteiden talolla Helsingissä. Myös etätyöskentely on mahdollista.

Erityisasiantuntijan tehtäviin kuuluu

 • vastata TENKin IEEA-toiminnasta ja toimia TENKin IEEA-jaoston sihteerinä   
 • osallistua TENKin kokousten valmisteluun sekä HTK-prosesseista annettavien lausuntojen laatimiseen
 • toimia European Network of Research Integrity Offices (ENRIO) -verkoston humanistis-yhteiskuntatieteellisen työryhmän puheenjohtajana
 • osallistua TENKin ohjeiden ja suositusten laadintaan työryhmien jäsenenä tai sihteerinä
 • osallistua viestintään kuten tapahtumien ja verkostoitumistilaisuuksien järjestämiseen  
 • toimia TENKin pääsihteerin sijaisena  

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää

 • tohtorin tutkintoa
 • tutkimusetiikan kentän, erityisesti ihmiseen kohdistuvan ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisten periaatteiden tuntemusta
 • tutkimus- tai korkeakouluhallinnon työkokemusta   
 • kiitettävää suomen sekä hyvää ruotsin ja englannin kielen taitoa; muu kielitaito katsotaan eduksi
 • hyviä yhteistyö-, esiintymis- ja viestintätaitoja sekä IT-taitoja

Arvostamme lisäksi kokemusta

 • ihmistieteiden eettisestä ennakkoarvioinnista  
 • HTK-prosessien toteuttamisesta
 • tutkimus-, kehittämis- tai taidealan hankkeiden tai EU-hankkeiden suunnittelusta tai hallinnoinnista  

Tehtävän palkkauksessa noudatetaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Tehtäväkohtainen palkka on valittavan henkilön työ- ja muusta kokemuksesta riippuen noin 4 100–4 700 euroa. Koeaika on 6 kk.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen (mielellään tutkijan ansioluettelomallia soveltaen, ks. www.tenk.fi) yhtenä pdf-tiedostona viimeistään to 30.5.2024 klo 16.15 osoitteeseen tsv(at)tsv.fi, viestikenttään otsikko ”TENK erityisasiantuntija”, tai osoitteella Tutkimuseettinen neuvottelukunta, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki.  

Lisätietoja:

TENKin pääsihteeri Sanna-Kaisa Spoof, sanna-kaisa.spoof(at)tenk.fi tai puhelimitse +358 50 594 1909 joko 21.–22.5. tai 27.–28.5.

TENKin pj. Riitta Keiski, riitta.keiski(at)oulu.fi

IEEA-jaoston pj. Risto Turunen, risto.turunen(at)uef.fi

Lisätietoja neuvottelukunnasta ja sen toiminnasta saa osoitteesta www.tenk.fi

TSV on sitoutunut ennaltaehkäisemään syrjintää ja edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolten edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.