Tule mukaan tekemään Tutkitun tiedon vuotta 2021

Uutiset   27.2.2020 9.01   Päivitetty 23.6.2020 9.47

Ensi vuonna vietetään tutkitun tiedon teemavuotta. Suomen Akatemian, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan aloitteesta syntynyt teemavuosi pyrkii tekemään tutkittua tietoa entistä näkyvämmäksi.

Pyysimme Suomen Akatemian ylijohtaja Riitta Maijalaa kertomaan teemavuoden järjestelyjen seuraavista vaiheista ja jakamaan omia odotuksiaan Tutkitun tiedon vuodesta. Teemavuoden sisällöstä vastaavaan verkostoon ovat tervetulleita kaikki tutkitun tiedon tuottajat ja välittäjät.

Tutkitun tiedon vuosi 2021 julkistettiin tammikuussa. Miten teemavuoden järjestelyt etenevät seuraavaksi Riitta Maijala?

”Teemavuoden 2021 idea on saanut ilahduttavasti kannatusta eri yhteyksissä ja olemme nyt käynnistämässä sen toteuttamista. Suunnittelun lähtökohtana on, että Suomi 100 -juhlavuoden tapaan luomme alustan, jonka kautta eri toimijoiden työ ja viestintä tulevat vahvemmin esille ja antavat monipuolisen kuvan tutkitusta tiedosta ja sen erilaisista rooleista.

Olemme parhaillaan palkkaamassa hankkeeseen pääsihteeriä ja viestintäasiantuntijaa, jotka vastaavat teemavuoden valmistelun ja toteutuksen koordinoinnista ja viestintäyhteistyöstä.”

Miten teemavuoden verkostoon pääsee mukaan? 

”Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 toteutuksessa keskeisessä osassa ovat kaikki ne toimijat, jotka haluavat liittää teemavuoden osaksi omia ohjelmiaan ja muita toimia. Kun alkujärjestelyt ovat valmiita, verkostoon mukaan haluavat voivat ottaa yhteyttä teemavuoden sihteeristöön ja kertoa kiinnostuksestaan ja suunnitelmistaan.”

Miksi Tutkitun tiedon vuosi 2021 on tärkeä?

”Tutkittua tietoa, sen näkyvyyttä ja hyödynnettävyyttä edistetään eri puolilla Suomea monin eri tavoin. Tutkitun tiedon vuoden 2021 tavoitteena on tämän työn näkyvyyden ja vaikuttavuuden lisääminen ja eri toimijoiden yhteistyön tiivistäminen. Vuoden aikana nostetaan esille koko Suomen kattavan toimijaverkoston avulla tutkitun tiedon monipuolisuutta ja merkitystä kansalaisille, päätöksentekijöille, yrityksille, julkiselle sektorille, yhdistysten toimijoille sekä kaikille muille tiedosta kiinnostuneille.”

Mitä itse odotat teemavuodelta?

”Odotan monipuolisia ja kiinnostavia toimia ja tapahtumia, joiden näkyvyys kasvaa toimijoiden tiivistyvän yhteistyön pohjalta. Uskon, että näin voimme vahvemmin viestiä tieteeseen, tutkimukseen ja tutkittuun tietoon liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista sekä nostaa monipuolisesti esille tutkitun tiedon merkitystä yksilön, yhteiskunnan, ympäristön ja hyvän tulevaisuuden rakentamisessa. Toivottavasti tämä myös innostaa kansalaisia, päättäjiä, yrittäjiä ja muita toimijoita hyödyntämään tietoa.”

""

Seuraa Tutkitun tiedon vuoden suunnittelun etenemistä TSV:n verkkosivuilla ja somessa ja lähde mukaan tapahtuman verkostoon toteuttamaan teemavuotta!

Lisätietoja teemavuodesta voi lukea Tutkitun tiedon vuoden tiedotteesta.