TSV:n syyskokouksessa valittiin uusia hallituksen jäseniä

Uutiset   22.9.2023 15.29   Päivitetty 26.9.2023 15.13

Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) syyskokouksessa valittiin kolme uutta hallituksen jäsentä ja vahvistettiin kahden tiedeakatemian edustajien valinnat kaudelle 2024–2026.

TSV:n syyskokous järjestettiin 21.9.2023 Tieteiden talolla. Valtuuskunnan syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat eli järjestettiin hallituksen jäsenten vaali, käsiteltiin esitys vuoden 2024 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja valittiin tilintarkastajat. Kokoukseen osallistui 48 jäsenseuran kokousvaltuutetut.

TSV:n hallitukseen valittiin kaudelle 2024–2026 seuraavat henkilöt (suluissa henkilökohtainen varajäsen):

  • Emilia Palonen, 35 ääntä (Mika Helander), Valtiotieteellinen yhdistys - Statsvetenskapliga föreningen, The Westermarck Society
  • Outi Fingerroos, 27 ääntä (Tiina Seppä), Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos, Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura, Suomen Antropologinen Seura, Jyväskylän Historiallinen Yhdistys, Svenska litteratursällskapet i Finland
  • Taina Saarinen, 23 ääntä (Ville Heilala), Edistyksellinen tiedeliitto, Suomen tieteen- ja teknologiantutkimuksen seura, Korkeakoulututkimuksen seura.

Ääniä saivat myös seuraavat ehdokkaat, jotka eivät tulleet valituiksi:

  • Juha Hakala, 16 ääntä (Sari Mäenpää), Suomen meriarkeologinen seura, Suomen merihistoriallinen yhdistys – Sjöhistoriska föreningen i Finland
  • Anu Puusa, 13 ääntä (Sami Karhu), Taloudellisen yhteistyön ja osuustoiminnan tutkimuksen seura Kooperatiivi.

Kokouksessa vahvistettiin myös Teknillisten Tieteiden Akatemian ja Suomalaisen Tiedeakatemian edustajat TSV:n hallitukseen. Teknillisten Tieteiden Akatemian edustajaksi valittiin professori Minna Kellomäki (varajäsen professori Heli Jantunen). Suomalaisen Tiedeakatemian edustajaksi vahvistettiin professori Kimmo Kaski (varajäsen professori Tuula Linna).

Kokousvieraat istuvat suuressa luentosalissa.Kuva: Anne Haapanen / TSV.

Syyskokous päätti myös opetus- ja kulttuuriministeriölle tehtävästä esityksestä vuoden 2024 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Talousarvion yhteydessä päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan. TSV:n vuosittainen jäsenmaksu on jatkossakin 37 senttiä/seuran jäsen, kuitenkin vähintään 110 euroa ja enintään 1400 euroa/seura. Niillä jäsenseuroilla, joilla ei ole henkilöjäseniä, jäsenmaksu on 250 euroa.

Lisäksi kokouksessa kerrottiin viime vuonna käynnistyneestä OKM:n, TSV:n ja neuvottelukuntien välisestä selvitystyöstä ja TSV:n uuden strategian työstämisestä, jotka vaikuttavat keskeisesti TSV:n toimintaan tulevaisuudessa.