TSVn strategia arvioitu

Uutiset   19.10.2016 15.06   Päivitetty 24.10.2016 11.21

TSVn hallitus päätti helmikuussa 2016 TSVn strategian arvioinnista. Arviointiryhmään nimettiin TSVn, neuvottelukuntien ja JUFOn toimintaa tuntevia sidosryhmien edustajia. Hallitus määritteli arvioinnin kohteet seuraavasti:

  • ovatko strategian tavoitteet ja painopisteet edelleenkin relevantit; tulisiko niitä muuttaa ja jos kyllä, niin miten
  • TSV-yhteisö ja sen toimivuus: toimivatko TSV, neuvottelukunnat ja JUFO yhdessä ja yhteisönä strategian mukaisesti; onko yhteisen strategian luominen mahdollista

Lisäksi arviointiryhmää pyydettiin tekemään tarvittaessa strategian kehittämis- ja muutosehdotukset tai tekemään ehdotus kokonaan uuden strategian laatimisesta.

Osana arviointia työryhmä teki kyselyn henkilökunnalle, TSVn hallitukselle ja neuvottelukunnille, JUFON ohjausryhmälle sekä valikoidulle otokselle jäsenseurojen edustajia. Vastausprosentti oli 28%, joten tulokset ovat lähinnä suuntaa antavia. Arviointiryhmä kuitenkin totesi, että kyselyn avovastaukset olivat arvioinnin kannalta erittäin hyödyllisiä.

Arvioinnin keskeisimmät tulokset olivat, että strategian muokkaaminen ei tässä vaiheessa ole tarpeellista. Useat painopistealueet ovat erittäin relevantteja, kuten esimerkiksi TSVn ja tieteellisten seurojen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja tieteen moniäänisyyden vahvistaminen yhteiskunnassa. Strategia tuo selkeästi esille mission ja vision, mutta pitää myös sisällään kaiken tiedeyhteisöä koskevan hyvän ja kauniin. Seuraavassa strategiassa on syytä keskitettyä priorisoituihin kehityskohteisiin ja TSV-yhteisön eri toimijoiden tulee osallistua strategian valmisteluun. Lisäksi eri toimijoiden tulee voida tunnistaa lopputuloksesta omat ja selkeät roolinsa. TSV-yhteisö –käsitettä arviointiryhmä piti epäselvänä.

Arviointiraportin kokonaisuudessaan löydät tästäPDF iconTSVn strategian arviointi_20161004.pdf