TSV:n hallituksen päätökset syksyn 2019 avustushakemuksista

Uutiset   10.12.2019 15.43   Päivitetty 23.6.2020 11.00

Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallitus käsitteli 9.12.2019 osan lokakuussa 2019 jätetyistä avustushakemuksista, joissa haettiin avustusta kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien tai liikuntatieteellisten konferenssien järjestämiseen. Ne hakemukset, jotka nyt jäivät käsittelemättä, käsitellään helmikuussa 2020. 

Kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen vuosina 2019-2021 jaettiin avustuksina yhteensä 79 536 €, ja liikuntatieteellisten konferenssien järjestämiseen vuosille 2019-2021 yhteensä 2 000 €. Alla olevista linkeistä voi tutustua avustuspäätöksiin tarkemmin:

PDF iconMyönnetyt konferenssi- ja seminaariavustukset (pdf)

PDF iconMyönnetyt liikuntatieteellisten konferenssien avustukset (pdf)

Kaikille myönteisen päätöksen saaneille hakijoille lähetetään sähköinen lisätietopyyntölomake sopimuksen allekirjoitusprosessin käynnistämistä varten. Sopimukset allekirjoitetaan sähköisesti. Kielteisen päätöksen saaneet saavat sähköisen kirjeen, jossa kerrotaan yleisimmistä kielteiseen päätökseen johtaneista syistä.

Julkaisu- ja kansainvälisen toiminnan avustusten seuraava hakuaika on 1.-30.9.2020, ja kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien sekä liikuntatieteellisten konferenssien avustusten seuraavat hakuajat ovat 1.-29.2.2020 sekä 1.-31.10.2020.