TSV:n hallituksen päätökset lokakuun 2018 konferenssiavustushakemusten 1. erästä

Uutiset   11.12.2018 9.34   Päivitetty 25.6.2020 9.12

Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallituksen kokouksessa 10.12.2018 käsiteltiin avustushakemuksia, jotka jätettiin lokakuussa 2018 kansainvälisiä konferensseja ja kansallisia seminaareja sekä liikuntatieteellisiä konferensseja varten.

185 886 € jaettiin avustuksina kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen vuosina 2018-2020.

PDF iconMyönnetyt konferenssi- ja seminaariavustukset (pdf)

5 500 € jaettiin avustuksina liikuntatieteellisten konferenssien järjestämiseen vuodelle 2018-2020.

PDF iconMyönnetyt liikuntatieteellisten konferenssien avustukset (pdf)

Toinen päätöserä käsitellään helmikuussa. Kaikille nyt myönteisen päätöksen saaneille hakijoille lähetetään päätöskirje hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Myönteisen päätöksen allekirjoitettu sopimuslomake ja maksatuspyyntö palautetaan valtuuskuntaan kirjeessä mainittuun ajankohtaan mennessä. Kielteisen päätöksen saaneet saavat kirjeen, jossa kerrotaan yleisimmistä kielteiseen päätökseen johtaneista syistä.

Kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien sekä liikuntatieteellisten konferenssien seuraava hakuaika on 1.-28.2.2019.