TSV:n hallituksen päätökset lokakuun 2017 avustushakemuksista

Uutiset   6.2.2018 12.22   Päivitetty 4.5.2018 9.41

Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallitus käsitteli 5.2.2018 julkaisu- ja kansainvälisen toiminnan avustushakemuksia sekä lokakuussa 2017 jätettyjen avustushakemusten 2. erää koskien kansainvälisiä konferensseja ja kansallisia seminaareja sekä liikuntatieteellisiä konferensseja.

1 060 165 € jaettiin avustuksina tieteellisten seurojen julkaisu- ja kansainväliseen toimintaan vuodelle 2018.

PDF iconMyönnetyt julkaisu- ja kansainvälisen toiminnan avustukset

413 900 € jaettiin avustuksina kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen vuosina 2018-2020.

PDF iconMyönnetyt konferenssi- ja seminaariavustukset

27 000 € jaettiin avustuksina liikuntatieteellisten konferenssien järjestämiseen vuodelle 2018-2020.

PDF iconMyönnetyt liikuntatieteellisten konferenssien avustukset

Kaikille myönteisen päätöksen saaneille hakijoille lähetetään päätöskirje hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Myönteisen päätöksen allekirjoitettu sopimuslomake ja maksatuspyyntö palautetaan valtuuskuntaan kirjeessä mainittuun ajankohtaan mennessä. Kielteisen päätöksen saaneet saavat kirjeen, jossa kerrotaan yleisimmistä kielteiseen päätökseen johtaneista syistä.

Kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien sekä liikuntatieteellisten konferenssien seuraava hakuaika on 1.-28.2.2018.