TSV:n hallituksen päätökset helmikuun 2018 konferenssiavustushakemuksista

Uutiset   4.5.2018 9.55   Päivitetty 4.5.2018 10.09

Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallituksen kokouksessa 3.5.2018 käsiteltiin avustushakemuksia, jotka jätettiin helmikuussa 2018 kansainvälisiä konferensseja ja kansallisia seminaareja sekä liikuntatieteellisiä konferensseja varten.

178 190 € jaettiin avustuksina kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen vuosina 2018-2020.

PDF icon Myönnetyt konferenssi- ja seminaariavustukset

57 000 € jaettiin avustuksina liikuntatieteellisten konferenssien järjestämiseen vuodelle 2018-2020.

PDF icon Myönnetyt liikuntatieteellisten konferenssien avustukset

Kaikille myönteisen päätöksen saaneille hakijoille lähetetään päätöskirje hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Myönteisen päätöksen allekirjoitettu sopimuslomake ja maksatuspyyntö palautetaan valtuuskuntaan kirjeessä mainittuun ajankohtaan mennessä. Kielteisen päätöksen saaneet saavat kirjeen, jossa kerrotaan yleisimmistä kielteiseen päätökseen johtaneista syistä.

Kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien sekä liikuntatieteellisten konferenssien seuraava hakuaika on 1.-31.10.2018.