TSV:n hallitukseen valittiin syyskokouksessa uusia jäseniä

Uutiset   23.9.2022 11.38   Päivitetty 29.9.2022 10.18

Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) syyskokouksessa valittiin kolme uutta hallituksen jäsentä ja vahvistettiin kahden varsinaisen jäsenen sekä yhden varajäsenen valinta kaudelle 2023–2025.

TSV:n syyskokous järjestettiin 21.9.2022 Tieteiden talolla. Valtuuskunnan syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat eli järjestettiin hallituksen jäsenten vaali, käsiteltiin esitys vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja valittiin tilintarkastajat. Kokoukseen osallistui 59 jäsenseuran kokousvaltuutetut.

TSV:n hallitukseen valittiin kaudelle 2023–2025 seuraavat henkilöt (suluissa henkilökohtainen varajäsen):

  • Kirsi Pauliina Kallio, 46 ääntä (Jarkko Levänen), Alue- ja ympäristötutkimuksen seura, Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura, Suomen Maantieteellinen Seura – Geografiska Sällskapet i Finland, Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura
  • Jukka Mähönen, 28 ääntä (Viveca Still), Suomalainen Lakimiesyhdistys, Juridiska Föreningen i Finland
  • Jussi Ylikoski, 20 ääntä (Jaakko Leino), Suomalais-Ugrilainen Seura, Kotikielen Seura

Ääniä saivat myös seuraavat ehdokkaat, jotka eivät tulleet valituiksi:

  • Elina Fonsén, 20 ääntä (Taina Saarinen), Suomen Kasvatustieteellinen Seura, Suomen Varhaiskasvatus ry, Edistyksellinen tiedeliitto, Työelämän tutkimusyhdistys, Korkeakoulututkimuksen seura
  • Juha Hakala, 17 ääntä (Sari Mäenpää), Suomen meriarkeologinen seura, Suomen merihistoriallinen yhdistys – Sjöhistoriska föreningen i Finland

Koska Jussi Ylikoski ja Elina Fonsén saivat yhtä monta ääntä, valittiin Ylikoski jäseneksi arvalla valtuuskunnan sääntöjen mukaisesti.

Kokouksessa vahvistettiin myös Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseuran ja Suomalaisen Tiedeakatemian edustajat. Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseuran edustajaksi valittiin professori Heikki Tenhu (varajäsen professori Charlotta Wolff). Lisäksi Tiedeseura on nimennyt kaudelle 2022–2024 varsinaiseksi jäseneksi nimetyn professori Mats Gyllenbergin varajäseneksi professori Pauline von Bonsdorffin. Suomalaisen Tiedeakatemian edustajaksi vahvistettiin professori Heta Pyrhönen (varajäsen professori Johanna Mappes).

Syyskokous päätti myös opetus- ja kulttuuriministeriölle tehtävästä esityksestä vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Talousarvion yhteydessä päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan. TSV:n vuosittainen jäsenmaksu on jatkossakin 37 senttiä/seuran jäsen, kuitenkin vähintään 110 euroa ja enintään 1400 euroa/seura. Niillä jäsenseuroilla, joilla ei ole henkilöjäseniä, jäsenmaksu on 250 euroa.

Kokouksessa kerrottiin myös Tieteiden talon peruskorjauksen valmistumisesta ja syksyllä 2022 käynnistyvästä OKM:n valtuuskunnan ja neuvottelukuntien säädöksiä ja keskinäistä ohjausta sekä ministeriön ohjausta koskevasta selvityksestä.