TSV lisää kansainvälistä yhteistyötä ja näkyvyyttä

Uutiset   19.12.2022 9.08

Liehuvassa lipussa keltaisten tähtien muodostama ympyrä sinisellä pohjalla.

Kuva: Christian Lue / Unsplash.

TSV:n kansainvälinen toiminta ja yhteistyö on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, ja TSV:sta on tullut haluttu kumppani erityisesti vastuullista tiedettä ja tieteen ja tutkimuksen avoimuutta koskeviin EU-hankkeisiin. Vuoden 2023 alusta TSV on mukana neljässä EU-rahoitteisessa hankkeessa, joita varten on rekrytoitu uusia työntekijöitä.

Anna-Kaisa Hyrkkänen aloittaa tammikuussa 2023 vastuullisen arvioinnin koordinaattorina. Hänen työtehtäviinsä kuuluvat vastuullisen tutkijanarvioinnin ohjausryhmän ja muiden tähän liittyvien työryhmien työn koordinointi, valmistelu, toimeenpano ja viestintä sekä muut vastuullisen arvioinnin kehittämiseen liittyvät tehtävät. Lisäksi Hyrkkänen työskentelee EU-rahoitteisessa GraspOS-hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää, arvioida ja ottaa käyttöön seuraavan sukupolven tutkimusmetriikoille ja indikaattoreille tarkoitettu infrastruktuuri, joka tarjoaa dataa, työkaluja, palveluita ja ohjausta tukemaan ja mahdollistamaan tutkijan ja tutkimuksen arvioinnin uudistuksia Euroopassa.

Elina Koivisto aloittaa myös tammikuussa 2023 määräaikaisena asiantuntijana EU-rahoitteisessa RosiE-hankkeessa, jossa työstetään avoimen tieteen tutkimuseettisiä ulottuvuuksia ja analysoidaan niitä eettisessä ja juridisessa kontekstissa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa linjausten toimintaperiaatteita, tieteenalakohtaisia ohjeita sekä katsaus olemassa oleviin teknologioihin ja alustoihin. Keskeinen tuotos on myös Knowledge Hub -tietokokonaisuus, joka opastaa käyttäjää avoimen tieteen tutkimuseettisten kysymyksissä.