TSV hakee graafikkoa uudistamaan organisaation graafisen ilmeen

Uutiset   5.2.2019 9.57   Päivitetty 24.6.2020 13.41

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) hakee graafikkoa uudistamaan organisaation graafisen ilmeen. Tarjoukset tulee lähettää sähköpostitse 28.2.2019 mennessä. Yhteystiedot löytyvät alta.

Taustaa ja toiveita

TSV on riippumaton asiantuntijaelin tieteenharjoittamista ja tiedepolitiikkaa koskevissa asioissa. Sen tehtävänä on edistää tieteellisten yhteisöjen yhteistoimintaa, tieteellistä tiedonvälitystä ja julkaisutoimintaa sekä tutkimustiedon tunnetuksi tekemistä ja sen käyttöä yhteiskunnassa.

TSV:n toiminnan arvot ovat avoimuus, luotettavuus, yhteisöllisyys ja riippumattomuus. Uudistetun ulkoasun tulisi heijastaa kuvaa TSV:stä avoimena organisaationa, kokoavana voimana, mahdollistajana, yhteisöllisenä ja luotettavana toimijana.

Koska haluamme yhtenäistää organisaatiomme visuaalisen ilmeen, ehdotuksen tulisi kattaa kaikki TSV:n toiminnan alueet, kaikki myöhemmin mainitut elementit verkko­sivuelementeistä Power Point -pohjiin ja käyntikortteihin.

TSV:n toiminnan eri alueet ovat

Toiminnan alueet, joiden kohdalla uudistetaan vain logo, graafinen ilme vaihtuu edelleen tapahtumakohtaisesti

Konkreettiset tuotokset

Pyydämme tarjoustasi:

1) logoista (esim. TSV:n päälogo ja siitä tehdyt johdannaiset muille osa-alueille (Avoin tiede, Julkaisufoorumi, Tiedekirja, Tieteessä tapahtuu -lehti, Tieteen päivät sekä kokoava logo Tiedettä kaupungissa-tapahtumille) eli päälogo + 7 sen johdannaista)

2) suunnitelma ensin mainittujen viiden toiminnan alueen ulkoasun yhtenäistämiseksi. Tämän suunnitelman tulee pitää sisällään:

 • logojen käyttö, logoon yhdistettävän sloganin ”Tieteen puolesta” sijoittelu
 • fonttisuositukset
 • yhtenäinen muotokieli
 • väriskaala, kullekin seitsemälle osa-alueelle oma väritys
 • ohje kuvien käytöstä (sijoittelu, yhtenäistävä värisuodatin, kehystys tms.)
 • Verkkosivujen alustat ja rakenne säilyvät toistaiseksi entisinä. Ulkoasu uudistetaan ehdotuksen mukaan ja sivujen toteutus ja päivitykset tehdään TSV:ssa nyt tilattavan graafisen suunnitelman mukaan.

Visuaalisen ilmeen yhtenäistämissuunnitelman lisäksi tarvitsemme (näissäkin väritys vaihtuisi kullakin viidellä ensimmäisellä osa-alueella tilattavan suunnitelman mukaan):

 • somepohjat (facebook ja twitter), esimerkiksi canva-pohjina
 • Power Point -pohjat
 • kirjekuoret (eri kokoja) ja kirjelomake, pdf
 • käyntikortit, avoin taittotiedosto, InDesign
 • roll-upit, avoin taittotiedosto, InDesign

Hankintamuoto ja aikataulu

Hankintamuotona on neuvottelumenettely. Tarjouksen toimittaneista valitaan 2–3 tarjouspyyntöä parhaiten vastaavaa tarjousta, joiden tarjoajien kanssa käydään maaliskuussa neuvottelut, joissa tarjouksia voi täsmentää. Työn määräaika on 31.5.2019.

Valitun graafisen suunnittelijan ja uudistustyöryhmän kanssa sovitaan aloituspalaveri, jossa suunnitellaan uudistuksen tarkempi aikataulu. Aikatauluun sisällytetään työryhmän ja henkilökunnan kommenttikierrokset.

Kilpailutuskriteerit

Tarjousten vertailussa painotamme taiteellisten perusteiden lisäksi seuraavia elementtejä:

 • alustava visuaalinen suunnitelma uudistukselle 40 %
 • aikataulusuunnitelma (uudistuksen vaiheet) 40 %.
 • hinta 20 %

Lisätietoja ja tarjoukset sähköpostitse

Mandi Vermilä
mandi.vermila@tsv.fi
tapahtuma- ja viestintäkoordinaattori
Tieteellisten seurain valtuuskunta