TSV edistämään suomalaista tiedettä ja tutkimusta eurooppalaiseen Operas-järjestöön

Uutiset   10.10.2023 12.22   Päivitetty 10.10.2023 14.08

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) liittyy ensimmäisenä suomalaisena organisaationa eurooppalaiseen yhteiskunta- ja humanististen tieteiden OPERAS-tutkimusinfrastruktuuriin.

Operas on tunnettu julkaisu- ja tutkimusinfrastruktuuri, jonka tehtävänä on edistää avointa tiedeviestintää ja julkaisemista sekä koordinoida alan kehitystä erityisesti Euroopan tasolla. Operasilla on yli 50 jäsentä pääosin Euroopasta, mutta jäseniä on myös muun muassa Kanadasta ja Brasiliasta. TSV on ydinjäsen, mikä oikeuttaa osallistumaan järjestön kehittämiseen ja ylimpään päätöksentekoon. Jäsenyyden avulla edistetään suomalaista tieteen ja tutkimuksen osaamista.

Yhteiskunta- ja humanististen tieteiden toimijat ovat yleensä pieniä, aliresursoituja ja työskentelevät toisistaan erillään, joten Operas tarjoaa puuttuvan palasen tuomalla alan osaajat yhteen ja kehittämällä näille palveluja.

TSV edistää suomalaista tiedettä toimimalla aktiivisesti alan kansainvälisissä verkostoissa.

”Kykenemme vaikuttamaan ja parantamaan suomalaista tieteen tekemisestä sekä tuomaan suomalaista osaamista maailmalle kansainvälisen yhteistyön avulla. Tavoitteemme on, että Operasin tarjoamat mahdollisuudet hyödyttävät osaltaan mahdollisimman paljon suomalaista tiedettä ja tutkimusta. Tämä toteutuu parhaiten, mikäli Operas saadaan mukaan tutkimukseen liittyviin tiekarttoihin Suomessa”, toteaa TSV:n toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen.  

Operas-jäsenyydestä hyötyvät myös TSV:n jäsenseurat. TSV:llä on mahdollista ehdottaa tulevaisuudessa asiantuntijoita järjestön eturyhmiin (Special Interest Group – SIG) sekä uusia teemoja niihin. Teemoina ovat tällä hetkellä muun muassa vaikuttaminen, avoimen tieteen liiketoimintamallit, hyvää tutkimuslaatua tukevat FAIR-periaatteet sekä TSV:llekin keskeinen monikielisyys. Yhteistyön edetessä TSV viestii Operasin eri mahdollisuuksista sidosryhmilleen.

”TSV:llä on pitkät perinteet seurojen tiedon levittämisen tukemisessa. Nykyään TSV:n asema on luonnollisesti avoimen julkaisemisen timanttimallin kehittämisen kärjessä Suomessa Journal.fi-julkaisupalvelun myötä, missä on jo 140 lehteä. Arvostamme TSV:n vahvaa tukea kulttuuriin, kielellisen monimuotoisuuden ja monikielisyyden säilyttämiseksi tiedeviestinnässä. Olemme työskennelleet yhdessä useita vuosia tämän aiheen parissa. Olemme iloisia ja kiitollisia, että TSV on hyväksynyt ehdotuksemme liittyä Operasin ydinjäseneksi ja siten se edustaa Suomea yleiskokouksessamme”, toteaa Pierre Mounier Operasin koordinaattori.

Operas on ollut TSV:lle läheinen yhteistyökumppani jo ennen jäsenyyttä. Tällä hetkellä yhteistyö konkretisoituu EU-rahoitteisissa Craft OA-, DIAMAS- ja GraspOS-hankkeissa.

TSV:n kansainvälinen työ kasvaa - vaikuttavuutta suomalaiselle tieteen tekemiselle

Viimeisten vuosien aikana TSV on kasvattanut osaamistaan yhä enemmän kansainvälisessä yhteistyössä. Pitkään jatkuneen kansainvälisen julkaisuvaihdon rinnalle on tullut muun muassa EU Horizon -hankkeita, tuoreena jäsenyys Operasissa sekä osallistuminen kansainväliseen tutkijanarviointia edistävään yhteenliittymä CoARAan. TSV on mukana kuudessa CoARAn työryhmässä, joista se koordinoi monikielisyyteen liittyvää työryhmää.

TSV on voinut palkata kasvaneen hankerahoituksen myötä lisää henkilöstöä. Käynnissä olevissa hankkeissa kehitetään erityisesti avoimen julkaisemisen toimintaedellytyksiä sekä tutkijan ja tutkimuksen arviointia Euroopassa. Lisäksi edistetään monikielisyyden merkitystä tieteessä ja tutkimuksessa ja tuotetaan näihin käytännöllisiä ohjeita ja työkaluja. Tunnetuin yhteistyö on monikielisen tiedeviestinnän Helsinki-aloite, jonka on allekirjoittanut jo 1000 toimijaa eri puolilta maailmaa.

Lea Ryynänen-Karjalaisen mukaan kansainvälisen yhteistyön ja vaikuttamisen kautta voidaan edistää kotimaisen ja erityisesti kotimaisilla kielillä tapahtuvan voittoa tavoittelemattoman tiedejulkaisemisen edellytyksiä ja lisätä eri kielillä tapahtuvaa julkaisutoimintaa.

”Tavoitteena on myös lisätä koko tiedeyhteisön hyväksi tiedejulkaisemisessa ja tieteellisissä seuroissa tehtävän vapaaehtoisen asiantuntija- ja vaikuttamistyön arvostusta osana vastuullista tutkimuksen ja tutkijan arviointia. Tähän meillä on hyvät lähtökohdat, sillä TSV:stä on tullut yhä tunnetumpi ja luotettava kumppani myös kansainvälisesti”, Lea Ryynänen-Karjalainen sanoo.

Lue lisää TSV:n kansainvälisestä yhteistyöstä:

Hanke-sivut

Kansainvälinen julkaisuvaihto

Helsinki-aloite (25.9.2019)

Operasin verkkosivut

Kuvassa Operas-logo ja värikäs koristeellinen reunus