VSD med i europeiska organisationen OPERAS för att främja finländsk vetenskap och forskning

Nyheter   8.1.2024 10.59   Uppdaterad 8.1.2024 11.07

Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) ansluter sig som den första finländska organisationen till den europeiska OPERAS-forskningsinfrastrukturen för samhällsvetenskap och humaniora.

OPERAS är en känd forskningsinfrastruktur, vars uppgift är att främja öppen vetenskapskommunikation och publicering samt koordinera områdets utveckling speciellt inom Europa. OPERAS har över 50 medlemmar i huvudsak i Europa, men medlemmar finns även i bland annat Kanada och Brasilien. VSD är en kärnmedlem, vilket ger rätt att delta i organisationens utvecklande och högsta beslutsfattande. Med medlemskapet främjas det finländska kunnandet inom vetenskap och forskning.

Aktörerna inom samhällsvetenskaper och humaniora är ofta små, lider av resursbrist och jobbar skilt för sig, så OPERAS erbjuder en felande bit genom att föra samman experterna inom området och utveckla tjänster för dem.

VSD främjar finländsk vetenskap genom att verka aktivt i de internationella nätverken inom området.

"Vi kan påverka och förbättra det finländska sättet att bedriva vetenskap och föra ut finskt kunnande till världen med hjälp av internationellt samarbete. Vårt mål är att de möjligheter som OPERAS erbjuder gynnar finländsk vetenskap och forskning så mycket som möjligt. Detta uppnås bäst om OPERAS ingår i de forskningsrelaterade färdplanerna i Finland", säger VSD:s verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen.

Också VSD:s medlemssamfund har nytta av OPERAS-medlemskapet. VSD har i framtiden möjlighet att föreslå experter till organisationens intressegrupper (Special Interest Group – SIG) samt nya teman för dem. Teman just nu är bland annat påverkan, affärsmodeller inom öppen vetenskap, FAIR-principerna som stöder god forskningskvalitet samt flerspråkighet, som är centralt också för VSD. Allteftersom samarbetet fortskrider informerar VSD sina intressentgrupper om OPERAS olika möjligheter.

”VSD har en lång tradition av att stödja samfund i att sprida kunskap. Idag är VSD:s ställning naturligtvis i spetsen för utvecklandet av diamantmodellen för öppen tillgång i Finland i och med Journal.fi-publiceringstjänsten, som redan innehåller 140 tidskrifter. Vi uppskattar det starka stöd som VSD ger till kulturen, bevarandet av språklig mångfald och flerspråkighet i vetenskaplig kommunikation. Vi har samarbetat i flera år kring detta ämne. Vi är glada och tacksamma över att VSD har accepterat vårt förslag att ansluta sig till OPERAS som en kärnmedlem, och på så sätt representerar den Finland i vår generalförsamling”, konstaterar Pierre Mounier, OPERAS koordinator.

OPERAS har varit en nära samarbetspartner till VSD redan före medlemskapet. Just nu konkretiseras samarbetet i de EU-finansierade projekten Craft OA-, DIAMAS- och GraspOS.

Läs mera om VSD:s internationella samarbete:

Projekt-sidorna (på finska)

Internationellt skriftutbyte

Helsingfors-initiativet (25.9.2019)

OPERAS webbsida

OPERAS-logo och färgglad dekorativ ram.