TSV allekirjoittanut avoimen tutkimustiedon Barcelona-julistuksen

Uutiset   29.5.2024 8.57   Päivitetty 29.5.2024 9.13

Mustekynä paperin päällä.

Kuva: Unsplash ja TSV.

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) vahvistaa toimintaansa avoimen tutkimustiedon puolesta allekirjoittamalla kansainvälisen avoimen tutkimustiedon Barcelona-julistuksen. TSV:n hallitus päätti asiasta kokouksessaan 14.5.2024.

”TSV toimii aktiivisesti muun muassa tutkimuksen kielellisen ja alueellisen monimuotoisuuden puolesta. Myös vastuullisen arvioinnin ja avoimen tieteen edistämiseksi on tärkeää saada tutkimustieto saataville avoimien tieteellisten infrastruktuurien kautta”, toteaa Julkaisufoorumin pääsihteeri Janne Pölönen TSV:stä.

Suuri osa kaikesta tutkimustiedosta on lukittuna kaupallisiin infrastruktuureihin, jotka eivät mahdollista aineiston laadun ja kattavuuden läpinäkyvää tarkastelua. Kaupallisen tutkimustiedon lähteet, esimerkiksi Web of Science - tai Scopus-tietokannat, määrittävät laadun kriteereitä, mutta eivät usein huomioi esimerkiksi tutkimustyön kielellistä ja alueellista monimuotoisuutta.

Barcelona-julistuksen allekirjoittajat sitoutuvat tutkimustiedon avoimuuden edistämiseen ja käytäntöjen muuttamiseen seuraaviin toimenpitein:

  1. Teemme avoimuudesta käyttämämme ja tuottamamme tutkimustiedon oletusarvon
  2. Käytämme avointa tutkimustietoa tukevia ja mahdollistavia palveluita ja järjestelmiä
  3. Tuemme kestävän kehityksen mukaisia avoimen tutkimustiedon infrastruktuureja
  4. Kannustamme yhteisölliseen toimintaan, joka nopeuttaa siirtymää kohti tutkimustiedon avoimuutta

TSV edistää erityisesti tieteellisten julkaisujen avointen metatietojen tuottamisen ja pysyvien tunnisteiden (erityisesti DOI, ORCID, ROR) käyttöä Journal.fi ja Edition.fi -alustoilla. Lisäksi TSV edistää julkaisualustoillaan hyviä yhteisöhallinnon käytäntöjä ja kestävää kehitystä.

TSV on koordinoinut ja ylläpitänyt keskustelua suomalaisessa tiedeyhteisössä avoimista tutkimustiedon tietoinfrastruktuureista sekä Barcelona-julistuksesta.

Avoimen tutkimustiedon Barcelona-julistus laadittiin Barcelonassa vuonna 2023. Sopimuksen työstämiseen osallistui yli 25 tutkimustietoasiantuntijan ryhmä, jossa on mukana tutkijoita, tutkimusta rahoittavia ja arvioivia sekä tutkimustietoinfrastruktuureja tarjoavia organisaatioita.

Lue lisää linkeistä:

Verkkouutinen TSV:n järjestämästä Barcelona-julistuksen webinaarista (8.4.2024, englanniksi)

Barcelona-julistuksen verkkosivut (englanniksi)