VSD undertecknade Barcelonadeklarationen om öppen forskningsinformation

Nyheter   7.6.2024 13.57   Uppdaterad 3.7.2024 14.27

Reservoarpenna på ett papper.

Bild: Unsplash och VSD.

Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) stärker sin verksamhet för öppen forskningsinformation genom att skriva under den internationella Barcelonadeklarationen om öppen forskningsinformation (Barcelona Declaration on Open Research Information). VSD:s styrelse beslöt om saken på sitt möte den 14 maj 2024.

”VSD verkar aktivt för bland annat forskningens språkliga och regionala mångfald. Också för främjandet av ansvarfull utvärdering och öppen vetenskap är det viktigt att få forskningsinformation tillgänglig genom öppna vetenskapliga infrastrukturer”, konstaterar Publikationsforumets generalsekreterare Janne Pölönen vid VSD.

En stor del av all forskningsinformation är låst i kommersiella infrastrukturer, som inte möjliggör transparent granskning av materialets kvalitet och omfattning. Kommersiella forskningsinformationskällor, till exempel Web of Science- eller Scopus-databaserna, fastställer kriterier för kvalitet men tar ofta inte i beaktande till exempel forskningsarbetets språkliga och regionala mångfald.

Undertecknarna av Barcelonadeklarationen binder sig att främja forskningsinformationens öppenhet och ändra praxisar med följande åtgärder:

  1. Vi gör öppenhet till standard för den forskningsinformation som vi använder och producerar
  2. Vi använder tjänster och system som stöder och möjliggör öppen forskningsinformation
  3. Vi stöder hållbarheten hos infrastrukturer för öppen forskningsinformation
  4. Vi stöder gemensamma åtgärder för att påskynda övergången till öppenhet av forskningsinformation

VSD främjar särskilt vetenskapliga publikationers produktion av öppna metadata och bruk av permanenta identifikatorer (speciellt DOI, ORCID, ROR) på Journal.fi- och Edition.fi-plattformarna. Dessutom främjar VSD goda praxisar inom gemenskapsförvaltning och hållbar utveckling på sina publiceringsplattformar.

VSD har koordinerat och hållit i gång diskussion om öppen forskningsinformation samt Barcelonadeklarationen inom det finländska vetenskapssamfundet.

Barcelonadeklarationen om öppen forskningsinformation utarbetades i Barcelona år 2023. I avtalets bearbetning deltog en grupp på mer än 25 experter inom forskningsinformation, bestående av forskare, organisationer som finansierar och utvärderar forskning samt organisationer som erbjuder forskningsinformationsinfrastrukturer.

Läs mer via länkarna:

Webbnyhet om ett webbinarium om Barcelonadeklarationen som VSD ordnade (8.4.2024, på engleska)

Barcelonadeklarationens webbsida (på engelska)