Tieteen termipankki toivoo tieteellisiä seuroja mukaan termityöhön

Uutiset   21.8.2023 9.35   Päivitetty 21.8.2023 9.37

Tieteen termipankki, Vetenskapstermbanken i Finland, the Helsinki Term Bank for the Arts and Sciences.

Kuva: Tieteen termipankki ja Anne Haapanen / TSV.

Tieteen termipankki edistää tieteen monikielisyyttä ja tieteellistä tiedonmuodostusta.

Monenlaisen harhaanjohtavan tiedon keskellä kaivataan luotettavia avoimia tiedonlähteitä. Tieteen termipankki on Suomessa harjoitettavien tieteenalojen yhteinen, avoin ja jatkuvasti päivitettävä termitietokanta, jota tuotetaan talkooperiaatteella yhteistyössä koko maan tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Tieteen termipankki palvelee laajasti niin tiedeyhteisöä kuin kaikkia tieteestä kiinnostuneita kansalaisia.

Tieteelliset seurat aktiivisen termityön taustalla

Tieteen termipankissa on tällä hetkellä mukana yli 50 tieteenalaa, joiden aktivoitumisen taustalla on kymmeniä tieteellisiä seuroja. Termityön saralla aktiivisia ovat olleet esimerkiksi Suomalainen Lakimiesyhdistys, Suomen Biologian Seura Vanamo, Suomen Geologinen Seura ja Suomen Historiallinen Seura.

Viime aikoina termityöhön ovat liittyneet muun muassa Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura sekä Suomen Antropologinen Seura. Suomen Antropologisen Seuran kanssa aloitettu hanke, jossa verkkojulkaisu AntroBlogin sisältöjä kytketään termipankkiin, on täysin uudentyyppinen avaus. Kokeilussa haetaan malleja tieteellisten julkaisujen sisältämän termitiedon päivittämiseksi Tieteen termipankkiin.

Lisää tieteenaloja ja aktiiveja kaivataan kuitenkin mukaan. Myös ruotsinkieliselle termistölle on kysyntää, ja tekijöitä tarvitaan.

Monikielisyyden ja avoimen tieteen edistäminen talkootyöllä termipankin ytimessä

Termipankin ytimessä ovat monikielisyyden edistäminen ja tieteellisen tiedonmuodostuksen avaaminen kaikkien kiinnostuneiden saataville. Samalla kehitetään suomen kieltä tieteen kielenä. Termipankin asiantuntijaverkostossa käydään monitieteistä ja tieteidenvälisyyden terminologiaan liittyvää keskustelua. Myös kansainvälinen yhteistyö on mahdollista.

Termipankin wiki-työskentely perustuu rajoitettuun talkoistamiseen. Hankkeen työntekijät luovat kehykset eri tieteenalojen asiantuntijoiden työskentelylle ja aktivoivat eri tieteenalojen kenttää kehittämällä uusia talkootyön organisoitumisen menetelmiä yhdessä asiantuntijaryhmien kanssa.

Tieteenalakohtaisten asiantuntijaryhmien jäsenet voivat muokata kaikkea alansa termitietoa. Termeistä ja niiden määritelmistä käytävään keskusteluun voi osallistua myös termipankkiin omalla nimellään rekisteröitynyt internetin käyttäjä.

Tieteen termipankki palkittiin myös vuonna 2022 sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen koordinaatioryhmän myöntämällä Vuoden avoin oppimis- ja opetuskäytäntö -palkinnolla että Helsingin yliopiston avoimen tieteen palkinnolla.

**

Tutustu Tieteen termipankkiin ja lähde mukaan asiantuntijatyöhön! Termipankin projektisuunnittelija, dosentti Harri Kettunen (harri.kettunen(at)helsinki.fi) antaa mielellään lisätietoja ja opastaa alkuun termityössä.

Lue myös Tieteessä tapahtuu -lehden artikkeli Tieteen termipankki työyhteisön työkaluna.

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on ollut alusta asti vuodesta 2012 toimineen Tieteen termipankin yhteistyökumppani.