Tieteellisten seurain valtuuskunta hakee kahta viestintäharjoittelijaa

Uutiset   10.4.2024 16.24   Päivitetty 13.5.2024 10.19

Teksti: Haemme kahta viestintäharjoittelijaa.

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) etsii kahta korkeakouluharjoittelijaa viestinnän tehtäviin. Molemmat harjoittelijat työskentelevät viestintäyksikössä tiedetapahtumien parissa.

Harjoittelujen kesto on neljä kuukautta. Toista harjoittelijaa haetaan ajalle 1.8.2024–30.11.2024. Toisen harjoitteluajanjakso on 1.10.2024–31.1.2025. Elokuussa aloittavan harjoittelijan toivotaan lisäksi osallistuvan tiedetapahtumien loppuvalmisteluihin ja toteutukseen tuntikorvauksella 2.–12.1.2025.

Harjoittelijat pääsevät tutustumaan laajasti eri organisaatio- ja tiedeviestinnän näkökulmiin sisällöntuotannosta tapahtumatuotantoon. Molemmat harjoittelijat työskentelevät TSV:n toimistolla Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki). Osa työtehtävistä on mahdollista suorittaa myös etänä.

Tehtävänkuvaus

Harjoittelijat osallistuvat päätyönään tammikuussa 2025 järjestettävien Tieteen päivien (8.–12.1.), Tieteiden yön (9.1.) ja Tiedekioskin (10.–11.1.) viestinnän suunnitteluun, toteutukseen ja käytännön järjestelyihin.  Tiedetapahtumien superviikko syntyy tiede- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyönä. TSV koordinoi tapahtumia ja vastaa niiden viestinnästä.

Molempien harjoittelijoiden työtehtäviin kuuluu verkkosivujen ja somekanavien päivittäminen, tiedotteiden laatiminen ja lähettäminen, viestintä yhteistyökumppaneille, yhteystietolistojen ylläpito, tapahtumien printtimateriaalien postitus ja jakelu, mediaseuranta ja raportointi sekä muita tapahtumatuotannollisia ja viestinnällisiä tehtäviä. Ensin alkavassa harjoittelussa (1.8.) painottuvat valmistelevat suunnittelutehtävät ja jälkimmäisessä harjoittelussa (1.10.) toteutusvaihe.

Tapahtumiin liittyvien tehtävien lisäksi harjoittelijat osallistuvat viestintäyksikön toimintaan ja pääsevät oman mielenkiintonsa mukaan tutustumaan tiede- ja organisaatioviestinnän eri osa-alueisiin. Viestintäyksikkö vastaa TSV:n viestinnästä ja viestinnän kehittämisestä, mihin kuuluvat esimerkiksi verkkosivujen ja sosiaalisen median päätoimittajuus, viestintäkampanjoiden suunnittelu, visuaalinen viestintä, jäsenviestintä, tiedetapahtumien tuottaminen sekä Tieteessä tapahtuu -lehden toimittaminen.

Harjoittelijat työskentelevät tiedetapahtumien osalta TSV:n vastaavan tapahtumatuottajan ohjauksessa ja heillä on koko viestintäyksikön tuki työtehtäviensä hoitamisessa.

Molemmat harjoittelut ovat kokoaikatöitä. Palkka on 1711,53 euroa/kk.

Hakukriteerit

Harjoittelijalta edellytetään mielenkiintoa eri tieteitä ja tiedeviestintää kohtaan sekä hyvää suomen kieltä. Eduksi katsotaan valmiudet viestiä suomen kielen lisäksi englanniksi ja ruotsiksi sekä aiempi kokemus viestinnästä tai tapahtumatuotannosta.

Hakeminen

Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään sähköisesti osoitteeseen tsv(at)tsv.fi. Viestin aihekentässä tulee lukea ”Viestintäharjoittelija viestintäyksikköön”. Lisäksi viestistä tulee käydä ilmi, hakeeko hakija molempien ajanjaksojen harjoittelupaikkoja vai ainoastaan toista niistä. Molempia paikkoja voi hakea samalla hakemuksella.

Viimeinen hakupäivä on 5.5.2024.

Lisätietoja

Lisätietoja harjoittelusta antaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan viestintäpäällikkö Anna Kotaviita 044 901 7614, anna.kotaviita(at)tsv.fi.

TSV on sitoutunut ennaltaehkäisemään syrjintää ja edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolten edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

TSV on merkittävä ja riippumaton asiantuntijaelin tieteenharjoittamista ja tiedepolitiikkaa koskevissa asioissa. Organisaation toiminnan keskiössä on vastuullisen tieteen edistäminen. TSV edistää tieteellisten yhteisöjen yhteistoimintaa, tiedeviestintää ja julkaisutoimintaa sekä tutkimustiedon käyttöä yhteiskunnassa. Valtuuskuntaan kuuluu 299 jäsentä, joista 295 on tieteellisiä seuroja ja neljä tiedeakatemioita. Valtuuskunnan jäsenistö edustaa laajaa tieteellistä asiantuntemusta kaikilta tieteenaloilta.