Tieteellisten seurain valtuuskunta hakee kahta viestintäharjoittelijaa

Uutiset   17.4.2023 7.50   Päivitetty 11.5.2023 10.38

Haemme kahta viestintäharjoittelijaa.

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) etsii kahta korkeakouluharjoittelijaa viestinnän tehtäviin vastuullisen tieteen edistämiseksi. Toinen harjoittelija työskentelee viestintäyksikössä muun muassa Tieteiden yön viestintätehtävien parissa. Toisen harjoittelijan työtehtävät sijoittuvat Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiimiin.

Viestintäyksikön harjoittelijaa haetaan neljäksi kuukaudeksi ajalle 2.10.2023–31.1.2024 ja Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiimin harjoittelijaa ajalle 1.9.–31.12.2023. Harjoittelijat pääsevät tutustumaan laajasti eri organisaatio- ja tiedeviestinnän näkökulmiin sisällöntuotannosta tapahtumatuotantoon. Molemmat harjoittelijat työskentelevät TSV:n toimistolla Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki). Osa työtehtävistä on mahdollista suorittaa myös etänä.

Viestintäyksikön harjoittelija

Viestintäyksikön harjoittelija osallistuu päätyönään tammikuussa 2024 järjestettävän Tieteiden yön viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen sekä käytännön järjestelyihin.  Tieteiden yö on tieteen oma kaupunkitapahtuma Helsingissä, jonka ohjelma syntyy tiede- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyönä. TSV koordinoi tapahtumaa ja vastaa sen viestinnästä. 

Tieteiden yön työtehtäviin kuuluu Drupal-pohjaisten verkkosivujen päivittäminen ja verkkosivu-uutisten kirjoittaminen, Tieteiden yön somekanavien päivittäminen, mediatiedotteiden laatiminen ja lähettäminen, tapahtuman printtimateriaalien postitus ja jakelu, mediaseuranta ja tapahtuman raportointi sekä muita tapahtumatuotannollisia ja viestinnällisiä tehtäviä. 

Lisäksi harjoittelija osallistuu viestintäyksikön muun viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä pääsee tutustumaan tiede- ja organisaatioviestinnän eri osa-alueisiin. Viestintäyksikkö vastaa TSV:n viestinnästä ja viestinnän kehittämisestä, mihin kuuluvat esimerkiksi verkkosivujen ja sosiaalisen median päätoimittajuus, viestintäkampanjoiden suunnittelu, visuaalinen viestintä, jäsenviestintä, tiedetapahtumien tuottaminen sekä Tieteessä tapahtuu -lehden toimittaminen.

Harjoittelija osallistuu tehtäviin osana viestintäyksikköä, ja hänellä on tiimin tuki koko harjoittelun ajan. Muiden viestinnän tehtävien osalta harjoittelija saa itse vaikuttaa työnsä sisältöön oman osaamisensa ja mielenkiinnon kohteidensa pohjalta.

Harjoittelijalta edellytetään mielenkiintoa eri tieteitä ja tiedeviestintää kohtaan sekä hyvää suomen kieltä. Eduksi katsotaan valmiudet viestiä suomen kielen lisäksi englanniksi ja ruotsiksi sekä aiempi kokemus viestinnästä tai tapahtumatuotannosta.

Lisätietoja harjoittelusta antaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan viestintä- ja tapahtumakoordinaattori Kaisa Kivipuro (kaisa.kivipuro(at)tsv.fi). 

Harjoittelun ajankohta ja kesto: 2.10.2023-31.1.2024 (4kk)

  • Viimeinen hakupäivä: 7.5.2023
  • Työn luonne: Kokoaikatyö
  • Palkka: 1 707,83 euroa/kk

Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään sähköisesti osoitteeseen tsv(at)tsv.fi. Lisää viestin aihekenttään teksti ”Viestintäharjoittelija viestintäyksikköön”. Kerro hakemuksessasi, jos haet kumpaankin harjoitteluun. Huomioithan, että kumpaankin tehtävään tulee kuitenkin hakea erillisillä hakemuksilla.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiimin viestintäharjoittelija

TSV:n avoimen tieteen ja tutkimuksen sihteeristö edistää avoimen tieteen ja tutkimuksen toteutumista Suomessa. Sihteeristö tukee Suomessa tehtävää avoimen tieteen koordinaation asiantuntijatyötä, tekee tieteen avoimuuteen liittyvää kehittämistyötä ja tuottaa avoimen tieteen asiantuntijatyöhön liittyviä tapahtumia ja viestintää.

Harjoittelijan osallistuu avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuurista viestimiseen ja avoimen tieteen talvipäivien järjestämiseen. Lisäksi harjoittelija osallistuu sihteeristön muun viestinnän ja tapahtumatuotannon suunnitteluun ja toteuttamiseen. Harjoittelijan kanssa sovitaan myös yksi itsenäisempi viestintäkokonaisuus hänen valmiuksiensa ja kiinnostuksenkohteidensa perusteella.

Työtehtäviin kuuluu Drupal-pohjaisten verkkosivujen päivittäminen ja verkkosivu-uutisten kirjoittaminen, sihteeristön somekanavien (Facebook, Twitter) päivittäminen sekä muita tapahtumatuotannon ja viestinnän tehtäviä. Työhön voi kuulua myös esimerkiksi tiedonhankintaa. Harjoittelija saa itse vaikuttaa työnsä muotoihin ja sisältöön oman osaamisensa ja mielenkiinnon kohteidensa pohjalta. 

Harjoittelijalta edellytetään mielenkiintoa eri tieteitä ja tiedeviestintää kohtaan sekä hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista osaamista. Eduksi katsotaan valmiudet viestiä suomen kielen lisäksi englanniksi tai ruotsiksi sekä aiempi kokemus viestinnästä.

Lisätietoja harjoittelusta antaa avoimen tieteen ja tutkimuksen sihteeristön asiantuntija Ilmari Jauhiainen (ilmari.jauhiainen(at)tsv.fi). 

Harjoittelun ajankohta ja kesto: 1.9.–31.12.2023 (4kk)

  • Viimeinen hakupäivä: 7.5.2023
  • Työn luonne: Kokoaikatyö
  • Palkka: 1 707,83 euroa/kk

Vapaamuotoinen hakemus ja CV lähetetään sähköisesti osoitteeseen tsv(at)tsv.fi. Lisää viestin aihekenttään teksti ”Viestintäharjoittelija Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiimiin”. Kerro hakemuksessasi, jos haet kumpaankin harjoitteluun. Huomioithan, että kumpaankin tehtävään tulee kuitenkin hakea erillisillä hakemuksilla.

TSV on sitoutunut ennaltaehkäisemään syrjintää ja edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolten edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Tieteellisten seurain valtuuskunta on merkittävä ja riippumaton asiantuntijaelin tieteenharjoittamista ja tiedepolitiikkaa koskevissa asioissa. Organisaation toiminnan keskiössä on vastuullisen tieteen edistäminen. TSV edistää tieteellisten yhteisöjen yhteistoimintaa, tiedeviestintää ja julkaisutoimintaa sekä tutkimustiedon käyttöä yhteiskunnassa. Valtuuskuntaan kuuluu 299 jäsentä, joista 295 on tieteellisiä seuroja ja neljä tiedeakatemioita. Valtuuskunnan jäsenistö edustaa laajaa tieteellistä asiantuntemusta kaikilta tieteenaloilta.