Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseurakysely on julkaistu

Uutiset   21.3.2017 13.55   Päivitetty 23.5.2017 10.55

TSVn jäsenseurakyselyllä kerätään tieteellisten seurojen näkemyksiä ja kokemuksia toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista seurojen toimintaan. Kyselyn tuloksia hyödynnetään TSVn strategian (2019–2023) valmistelussa. Linkki sähköiseen lomakkeeseen on lähetetty seurojen yhteyshenkilöille.

Jäsenseurakyselyn tarkoituksena on selvittää, minkälaisiin asioihin tieteelliset seurat haluavat toiminnassaan tulevaisuudessa panostaa ja millaisia palveluja, sisällöllistä kehittämistä tai muuta tukea he siihen tarvitsevat. Tieteellisiä seuroja pyydetään myös kuvaamaan toimintaympäristössään havaitsemia muutoksia. Miten korkeakoulu- ja tiedepoliittiset, yhteiskunnalliset, taloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat seurojen toimintaan nyt ja minkälaisia muutoksia näissä tekijöissä on havaittavissa?

Jäsenseurakyselyn tuloksia tullaan käsittelemään syksyllä 2017 strategiaseminaareissa, joihin kutsutaan mukaan kyselyyn vastanneita seuroja. Jotta seurat voidaan kohdennetusti kutsua mukaan TSVn strategiatyöhön, kyselyn vastaajatiedot ja vastaukset tullaan yhdistämään. Tiedot tulevat toiminnanjohtajan lisäksi ainoastaan kustakin palvelusta vastaavan päällikön tai vastuuhenkilön tietoon. Strategiaseminaareista tiedotetaan kesälomien jälkeen.

Jäsenseurakyselyyn vastaaminen päättyy 30.5.2017 (vastausaikaa jatkettu). Kysymyksiin voi tutustua etukäteen täällä. Vastaattehan kysymyksiin kuitenkin sähköisen lomakkeen kautta.

Lisätietoja: TSVn toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen, s-posti lea.ryynanen-karjalainen(at)tsv.fi, puh. 09 228 69 222.