Tiedeosaaminen muuttaa maailmaa – Uudessa artikkelisarjassa tutustutaan tiedekasvattajien moninaiseen joukkoon

Uutiset   23.9.2021 10.04   Päivitetty 1.2.2022 9.37

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) julkaisee verkkoartikkelien sarjan, joka käsittelee tiedeosaamista ja tiedepääomaa tiedekasvattajien silmin. Sarja syventää ja avaa keväällä 2021 yhdessä Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) kanssa julkaistuja tiedekasvatuksen suosituksia.

Kestävä ja sopeutuva yhteiskunta tarvitsee tutkittuun tietoon pohjautuvaa osaamista ja ymmärrystä, joka rakentuu tiedekasvatuksen ja elinikäisen tiedeoppimisen keinoin. Tiedon käsittelemisen taidot korostuvat, kun mediakohina ja virheellinen tai vääristelty informaatio haastavat perinteisen tiedon auktoriteetteja. Kriittinen ajattelu, kyky tulkita tietovirtaa ja olennaisen erottaminen epäolennaisesta ovat taitoja, joita jokainen meistä tarvitsee nykymaailmassa selviytyäkseen ja sitä ymmärtääkseen. 

Keväällä 2021 Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta julkaisivat Tiedeosaaminen muuttaa maailmaa – Tiedekasvatuksen suositukset, jotka muotoiltiin yhdessä tiedekentän toimijoiden kanssa. Suositusten mukaan osaava, kriittisesti ajatteleva kansalainen rakentaa elämäänsä ja yhteiskuntaa luotettavan ja tutkitun tiedon pohjalta. Medialukutaidon lisäksi tämä edellyttää tieteen lukutaitoa, jota edistetään tiedekasvatuksella. 

Kahdeksan arkista tarinaa tiedekasvatuksesta

Ihmisen kyky ymmärtää tiedettä ja sen tuloksia, ajatella kriittisesti sekä pohjata toimintansa luotettavaan tietoon syntyy tiedekasvatuksesta. Suomessa tiedekasvatusta toteuttavat erilaiset tahot varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin, valtakunnallisista verkostoista kyläkoulujen tiedekerhoihin ja tieteellisistä seuroista tiedetoimittajiin sekä tietokirjailijoihin ja sosiaalisen median vaikuttajiin. Toiminta, kuten sen yleisötkin, ovat moninaisia, monimuotisia ja monikielisiä, mutta niiden tavoite on sama: herättää kiinnostusta tieteeseen ja tarjota mahdollisuuksia sekä iloa uuden oppimiseen. 

Samalla, kun tiedekasvatus vahvistaa esimerkiksi tiedon käsittelemisen ja kriittisen ajattelun perustaitoja, se myös välittää tieteeseen liittyviä käsityksiä, mielikuvia ja asenteita. 

Miesoletettu henkilö luentosalissa penkkirivistöjen välissä.

Tiedekasvatusta ja tiedepääomaa käsittelevän juttusarjan toisessa kirjoituksessa tutustutaan filosofi Esa Saarisen elämään ja ajatteluun. "Tiedepääoma on pantava poikimaan, sillä se voi käytettynä moninkertaistua." Kuva: Liisa Takala.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan uudessa Tiedeosaaminen muuttaa maailmaa -artikkelisarjassa tutustutaan suomalaisten tiedekasvattajien moninaiseen joukkoon ja erilaisiin keinoihin edistää luotettavan ja tutkitun tiedon käyttöä osana kansalaisten jokapäiväistä arkea. Artikkelisarja kertoo kahdeksan arkista tarinaa suomalaisista tiedekasvattajista, jotka toiminnallaan edistävät kansalaisten tiedeosaamista ja vahvistavat yksilöille kertyvää tiedepääomaa. Sarjassa tutustutaan niin tiedekasvatuksen ja elinikäisen oppimisen parissa työskenteleviin ammattilaisiin kuin myös harrastajiin. 

Syksyn aikana sarjassa perehdytään esimerkiksi puhutun filosofian ikonin Esa Saarisen elämään, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen sekä sen tutkijoiden rooliin luotettavan ja ymmärrettävän koronatiedon tuottajina, suosittuun AntroBlogi-sivustoon ja sen tekijöihin, WWF:n talkooleireihin sekä Alvar Aalto -säätiön toimintaan. Sarja kertoo tiedekasvattajien moninaisen joukon kautta siitä, miten erilaisin tavoin tiede ja tutkittu tieto ovat osa kansalaisten elämää. Ne eivät ole vain tuolla jossain, vaan osa ihmisten välistä vuorovaikutusta ja arkisia toimia – tietoja ja taitoja, joiden avulla suunnistamme kohti parempaa maailmaa.

Tutustu Tiedeosaaminen muuttaa maailmaa -sarjan artikkeleihin

Sarjan kirjoitukset ovat luettavissa Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan verkkosivuilla:

Koodilla on portinvartija – uhkakuvien paisutteluun ei ole aihetta
Tosiajattelijan tosihetket - luentosalin pyhyyden perinnönjakaja
Tiede on lapsille leikkiä - luontainen uteliaisuus väylänä tieteen maailmaan
AntroBlogi on rakkausprojekti
Talkooleirit kasvattavat luonnonlukutaitoa
Oman suvun ja kansan tuntemattomat tarinat – miltä sota tuntuu?
Alvar Aallon perintö yhdistää ja luo uutta
Maatalous hyppää digiaikaan – luomutila osana kansainvälistä verkostoa

Lataa Tiedeosaaminen muuttaa maailmaa – Tiedekasvatuksen suositukset käyttöösi suomeksi, ruotsiksi (siirryt ruotsinkieliselle sivulle)  tai englanniksi (siirryt englanninkieliselle sivulle).