Tiedeosaaminen muuttaa maailmaa – Tutustu Tiedekasvatuksen suosituksiin

Uutiset   25.3.2021 10.26   Päivitetty 21.4.2021 12.28

Kestävä ja sopeutuva yhteiskunta tarvitsee tiedepääomaa, joka rakentuu tiedekasvatuksen ja elinikäisen tiedeoppimisen keinoin. Yhteistyössä laaditut suositukset kiteyttävät viisi näkökulmaa vaikuttavalle tiedekasvatukselle.

Artikkelin kuvituskuvassa valmistuvia yliopisto-opiskelijoita.

Kuva: Unsplash.

Tiedeosaaminen muuttaa maailmaa. Tiedekasvatuksen suositukset -julkaisu tarjoaa yhteisen lähtökohdan ja inspiraation lähteen kaikille tieteen, oppimisen ja kasvatuksen parissa toimiville. Helmikuussa 2021 julkaistut tiedekasvatuksen suositukset laadittiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa ja laajassa yhteistyössä tiedekasvatuksen kentän asiantuntijoiden kanssa. Suositukset on nyt julkaistu Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan verkkosivuilla myös ruotsiksi ja englanniksi. Syksyllä 2021 hanke avaa tiedepääoman käsitettä viestinnän keinoin.

Suositukset rakentavat tiedepääomaa

Kriittinen ajattelu ja kyky tulkita tietovirtaa sekä olennaisen erottaminen epäolennaisesta ovat tärkeitä kansalaistaitoja. Tarvitsemme yhä parempia median ja tieteen lukutaitoja.

Tieteen lukutaito syntyy tiedekasvatuksessa ja elinikäisessä tiedeoppimisessa. Päämääränä on vahvistaa yksilöitten ja yhteiskunnan tiedeosaamista sekä tiedepääomaa opetuksen ja viestinnän keinoin. Tiedeosaaminen tarkoittaa tutkitun tiedon käsittelemisen, luotettavan tiedon hankkimisen, kriittisen ajattelun ja oppimisen perustaitoja. Tiedeosaamiseen kuuluu myös ymmärrys eri tieteenalojen tuloksista, tehtävistä ja merkityksestä. Tiedepääoma puolestaan on tieteeseen liittyviä ja ajan myötä muotoutuvia käsityksiä, kokemuksia, asenteita ja resursseja.

Tiedekasvatuksen tarkoituksena on myös herättää kiinnostusta tieteeseen ja tarjota oppimisen iloa.

Yhteistyönä kiteytetyt suositukset

Tiedekasvatuksen suositukset on laadittu toimijoilta toimijoille. Niitä kehitettiin yhteistyössä erilaisissa työpajoissa ja muokattiin avoimien kommentointikierrosten pohjalta. Työhön osallistui kymmeniä tiedekasvatuksen kentän asiantuntijoita. Yhteistyönä laaditut suositukset kiteytettiin viideksi kokonaisuudeksi. Vaikuttava tiedekasvatus on saavutettavaa, laaja-alaista, osallisuuden mahdollistavaa ja yhteisöllistä sekä innostavaa ja palkitsevaa.

Suositukset laadittiin Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK) ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) yhteisessä Selvitystyö ja suosituksia tiedekasvatuksen tueksi -hankkeessa, jonka rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Heti hankkeen alusta alkaen oli selvää, että tiedekasvatuksen todellinen asiantuntemus on kentällä. Hanke toimi suositusten laatimisen fasilitaattorina.

Työskentelyn yhteydessä selkeytyi myös tarve yhdistää suositukset käytännön toimiin. Siksi lopulliset suositukset sisältävät liudan toimenpide-ehdotuksia eli vinkkejä ja ajatusten virittelyä tiedekasvatuksen toteuttamisen tueksi.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta esittävät lämpimät kiitoksensa kaikille suositusten laatimiseen osallistuneille tahoille!