Tiedekirjat sähköiseen aikaan -raportti julkaistu

Uutiset   2.5.2017 12.00   Päivitetty 10.3.2022 11.12

Tiedekirjat sähköiseen aikaan -raportti tarjoaa tiiviin tietopaketin sähkökirjan eduista, erilaisista sähkökirjaformaateista, sähkökirjojen markkinatilanteesta sekä tuotantoprosessista. Raportissa otetaan kantaa myös niihin piirteisiin, joilla Tiedekirja poikkeaa muista sähkökirjojen välittäjistä ja pohditaan, miten asiassa kannattaisi edetä. TSV lähettää touko-kesäkuun vaihtessa julkaiseville jäsenseuroilleen pienen kyselyn, jolla se kartoittaa näiden kiinnostusta ryhtyä julkaisemaan ja myymään sähkökirjoja. Tavoitteena on etsiä sopivia toimitatapoja pilottihankkeiden avulla. Hankesuunnitelmia tehdään alkusyksystä mukaan ilmoittautuneiden seurojen kanssa. 

TSV:llä toteutetun Tiedekirjat sähköiseen aikaan -hankkeen on rahoittanut Suomen tiedekustantajien liitto. Hankkeen suunnittelijana toimi TaT Harri Heikkilä, joka on myös kirjoittanut raportin. 

Raportti on luettavissa sähköisenä.