Päätökset kansainvälisten konferenssien ja liikuntatietellisten konferenssien valtionavustuksista

Uutiset   12.5.2015 12.25   Päivitetty 12.5.2015 12.35

TSV:n hallitus myönsi 11.5.2015 kansainvälisten konferenssien järjestämiseen ja kansallisten seminaarien ulkomaisten luennoitsijoiden kutsumista varten valtionavustusta. Päätökset tehtiin vuosina 2015-2017 pidettävien konferenssien osalta. Myönteiset päätökset löytyvät PDF icontäältä.
Samassa kokouksessa tehtiin myös päätökset valtionavustuksista liikunta-alan konferenssien ja kokousten järjestämiseen vuosina 2013-2015. Myönnöt löytyvät PDF icontäältä.