Moniäänistä yhteiskuntaa rakentamassa – Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot vuodelle 2022 jaettiin

Uutiset   20.9.2022 10.05   Päivitetty 20.9.2022 10.17

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen jakoi yhdeksän tiedonjulkistamisen valtionpalkintoa 13. syyskuuta. Valtio palkitsee Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan esityksestä henkilöitä, joiden toiminta on lisännyt kansalaisten tietämystä ja herättänyt yhteiskunnallista keskustelua. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot vuosittain merkittävästä ajankohtaisesta tai esimerkillisestä ja pitkäjänteisestä tiedonjulkistamistyöstä. Valtiollisen palkitsemisen päämääränä on antaa tunnustusta poikkeuksellisista saavutuksista ja kannustaa rohkeisiin ideoihin sekä hankkeisiin, jotka koituvat koko yhteiskunnan hyödyksi. 

Tänä vuonna palkitut kuvastavat erityisesti niitä moninaisia keinoja, joilla tietoa nyky-Suomessa julkaistaan. Vaikuttavaa ja oivaltavaa tietoa tuotetaan ja välitetään paitsi tiedeviestinnän, journalismin, dokumentin ja tietokirjallisuuden, myös taiteen, teatterin ja sarjakuvan keinoin. Toimittajien, tutkijoiden ja kirjailijoiden lisäksi palkittujen joukosta löytyivätkin tänä vuonna esimerkiksi taiteilija, koreografi Sonya Lindfors, näyttelijät, ohjaajat Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama sekä dramaturgi Eva Buchwald, ohjaaja Linda Wallgren ja kuvataiteilija Riina Tanskanen

– Tiedeviestintä ja tietokirjallisuus tavoittavat yleensä ne, jotka ovat entuudestaan kiinnostuneita tiedosta ja arvostavat tiedettä. Näiden lisäksi tarvitaan uusia tapoja puhutella erilaisia yleisöjä. Halusimme tällä kertaa palkita myös muutamia taiteilijoita, jotka työssään soveltavat ja välittävät tietoa uusille yleisöille. Toivottavasti heidän esimerkkinsä innostaa luoviin kokeiluihin, sanoo Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, professori Esa Väliverronen

Perinteisempien tiedon tuottamisen ja tiedeviestinnän keinojen ohella onkin tärkeää tunnistaa ja tunnustaa myös taide ja kulttuuri tavoiksi jakaa luotettavaa tietoa. Mitä monimuotoisemmin ja moniäänisemmin tietoa julkaistaan, sitä paremmin ja laajemmin se löytää myös yleisönsä ja ne arjen hetket, joissa tieto koetaan merkitykselliseksi. 

Isohko joukko ihmisiä, joilla diplomeja käsissään.

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon vuonna 2022 saaneet vasemmalta alkaen Anniina Ljokkoi, Liisa Kaski, Tuuli Mathisen, Linnea Bellamine, Heidi Livingston, Julia Pöyhönen, Tuukka Vasama, Linda Wallgren, Timo Ruuskanen, Eva Buchwald, Sonya Lindfors, Riina Tanskanen, Suvi West, Antto Vihma, Tommi Nieminen, Tommi Tenkanen sekä tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen. Kuva: Jaakko Lukumaa.

Osaavaa yhteiskuntaa rakentamassa

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot myönnetään tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityksen alalla tehdystä merkittävästä ja ajankohtaisesta tiedonjulkistamistyöstä. Palkinnot myönnetään henkilöille, joiden toiminta on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle. Osaava, kriittisesti ajatteleva kansalainen rakentaa elämäänsä ja yhteiskuntaa luotettavan tiedon pohjalta. 

Osaamisen ja sivistyksen merkitystä tulevaisuuden voimavaroina korosti myös ministeri Honkonen palkintojuhlassa pitämässään puheessa.

– Palkinnot ovat valtiovallan korkein tunnustus siitä esimerkillisestä työstä, jota te, arvon palkittavat, olette tehneet rakentaaksenne yhteiskunnastamme opista oivaltavaa, tiedolla toimivaa, avointa ja suvaitsevaista sivistysyhteiskuntaa. 

Tutkitun tiedon saavutettavuus, monimuotoinen tiedonjulkistaminen ja monikielinen tiedeviestintä ovat keskeisiä välineitä osaavan yhteiskunnan rakentamiseksi. Honkonen painotti myös sananvapauden ja tieteen vapauden merkitystä demokratian kulmakivinä. 

50 vuotta työtä tiedonjulkistamisen puolesta

Tänä vuonna valtionpalkintojen jakotilaisuudessa juhlistettiin myös 50 vuotta täyttänyttä Tiedonjulkistamisen neuvottelukuntaa. Ensimmäiset tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot jaettiin vuonna 1968 ja neuvottelukunta perustettiin valtioneuvoston päätöksellä vuonna 1972. 

Neuvottelukunta seuraa laajasti erilaisia tapoja julkaista tietoa, myöntää tiedonjulkistamisen kohdeapurahoja, laatii tietokirjallisuuden osalta laadukkaan vähälevikkisen kirjallisuuden kirjastojen ostotukiesityksen ja tekee selvityksiä tiedonjulkistamisen alueelta sekä edistää tiedon monimuotoista tuotantoa ja levittämistä Suomessa. 

– Olemme paljosta kiitollisia TJNK:lle, joka on rohkeasti edistänyt sananvapautta, tieteen ja tutkimuksen vapautta sekä vastuullista tiedettä ja tutkimusta. Nämä kaikki ovat edelleen ajankohtaisia asioita, jopa enemmän kuin koskaan, kiitti ministeri Honkonen puheessaan.

Tutustu vuoden 2022 palkittuihin ja palkintoperusteisiin sekä lue lisää tiedonjulkistamisen valtionpalkinnoista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot vuosittain Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan esityksestä. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla. Neuvottelukunnan toimisto sijaitsee TSV:n yhteydessä. 

Tiedonjukistamisen valtionpalkinnon saivat Anniina Ljokkoi, Liisa Kaski ja Tuuli Mathisen SKS Kirjan kustantamasta teoksesta Perinnevegeä. Tommi Tenkasen palkintoperusteluissa nostettiin esille Ursan kustantamat teokset Pimeän aineen arvoitus ja Matka mustaan aukkoon. Alkuräjähdyksestä kaiken teoriaan.