LUMI-tietokanta täydentää verkkolehtipalveluita

Uutiset   18.5.2017 16.46   Päivitetty 23.5.2017 17.35

LUMI (Lista UlkoMaisista Internetjulkaisuista) on ulkomaisten verkkojulkaisujen hakupalvelu. Siihen on koottu tieteellisen kirjallisuuden julkasuvaihdon kautta tavoitettuja verkkojulkaisuja. Suuri osa näistä on avoimia lehtiä, mutta mukana on myös sellaisia julkaisuja, joihin kirjastoilla on vaihtotoiminnan kautta saatu lisenssi. 

Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus on välittänyt ulkomaisia vaihtona saatuja julkaisuja kotimaisille kirjastoille vuodesta 1979. Samalla se on kerännyt tietoa näiden painettujen julkaisujen rinnakkaisista verkkoversioista. Tiedot verkkoversioista on välitetty julkaisuja vastaanottaville kirjastoille sekä vaihdon loppuessa myös vaihtaville seuroille. LUMIn kautta nämä tiedot ovat nyt kaikkien käyttäjien löydettävissä.

LUMIssa on mukana  eri puolilla maapalloa toimivien tieteellisten seurojen ja laitosten julkaisemaa aineistoa vuosikertomuksista vertaisarvioituihin lehtiin. Sellaisena se heijastaa julkaisuvaihdon kautta syntyneitä suomalaisen tutkimuksen globaaleja kontakteja ja verkostoja. 

LUMI ei ole DOAJ:n kaltainen palvelu, jossa avoimuus ja muut kriteerit on tiukasti määritelty. Listasta löytyvät verkkojulkaisut ovat pääosin vapaasti saatavilla, joko välittömästi tai viiveellä. Avoimuuden taso kuitenkin vaihtelee julkaisukohtaisesti ja joukossa on myös ns. hybridilehtiä, eli tilausmaksullisia julkaisuja, joissa vain osa artikkeleista on avoimesti luettavissa. Listaa kartutetaan ja päivitetään vaihtotoiminnan yhteydessä ja käyttäjäpalautteen perusteella.

Vaihtojulkaisuja vastaanottavat kirjastot voivat LUMI-tietokannasta tarkastaa, mihin tilausmaksullisiin julkaisuihin niillä on vaihdon kautta saatu lisenssi.

LUMIn avulla ulkomaisten tieteellisten verkkojulkaisujen hakeminen on helppoa, ja se palvelee niin tutkijoita kuin kaikkia muitakin kiinnostuneita.

Linkki hakusivulle: www.tsv.fi/vaihtokeskus/kirjastot/e_index.php

 

Lisätietoja: Hannele Pakarinen, hannele.pakarinen(at)tsv.fi ja Lena Lönngren, lena.lonngren(at)tsv.fi.