Kuukauden jäsenseurana on Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura

Uutiset   2.10.2019 9.13   Päivitetty 2.11.2021 14.45

Tänä vuonna 20 vuotta täyttänyt Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura (SKTS) perustettiin edistämään monitieteellistä kaupunkitutkimusta sekä tuomaan yhteen kaupunkitutkijoita Suomessa ja kansainvälisesti. Seuran aktiivisimpia toimijoita ovat olleet erityisesti humanistit kuten kaupunkihistorioitsijat ja –etnologit, vaikka seura edustaakin useita tieteenaloja.

Ajatus kaupunkitutkimuksen eri tieteenaloja yhdistävästä järjestöstä heräsi tieteellisessä toimikunnassa, joka valmisteli Helsingissä ja Otaniemessä vuonna 2000 järjestettyä International Planning History -konferenssia. Toisena kansainvälisenä mallina oli Euroopan kaupunkihistoriayhdistys European Association of Urban History, joka perustettiin vuonna 1989 Euroopan unionin tuella. SKTS:n perustamista siivitti suuri innostus. Kaupunkien muutos nähtiin keskeisenä yhteiskunnallisena kysymyksenä, jonka syvällinen ymmärtäminen edellytti eri alojen tutkijoiden yhteistyötä ja uudenlaisten tutkimusmenetelmien kehittämistä. SKTS tarjosi hedelmällisen foorumin kaupunkitutkijoiden verkostoitumiselle.

Suomen Kaupunkitutkimuksen Seuran toimintamuotoja

SKTS:n tärkeimmäksi toimintamuodoksi vakiintuivat pian Kaupunkitutkimuksen päivät, joita on vuosittain järjestetty vuodesta 2003 alkaen yhteistyössä Yhdyskuntasuunnittelun Seuran ja vaihtuvan kolmannen seuran kanssa. Päivien ja sessioiden teemoissa on painotettu monitieteisyyttä, kansainvälistä kaupunkitutkimusta sekä tieteellisen tutkimuksen, strategioiden ja käytännön suunnittelun yhteyksiä.

Ihmisiä seisomassa Amos Rex -taidemuseon lähellä.
Kaupunkitutkimuksen aiheet käsittelevät fyysisen ympäristön lisäksi myös elettyä ja koettua kaupunkia. Kuva: Merja Wesander, Helsingin kaupunginmuseo (CC BY 4.0).

Suomen Kaupunkitutkimuksen Seuran toimintamuotoihin ovat kuuluneet myös avoimet keskustelutilaisuudet, opinnäytteiden tekijöille suunnatut Kaupunki uusin silmin  –seminaarit sekä satunnaisesti järjestetty Kaupunkitutkimuksen talvipäivät. Lisäksi seura järjestää vierailuja esimerkiksi eri instituutioihin, välittää tietoa kansainvälisistä kaupunkitutkimuksen konferensseista sekä julkaisee verkkosivuillaan kirjoituksia kaupunkitutkimuksen aihepiireistä. SKTS tekee säännöllisesti yhteistyötä myös muiden yhdistysten, kuten Helsinki-Seuran ja Yhdyskuntasuunnittelun seuran kanssa.

Paneelikeskustelu pöydän ääressä Helsingin Kaupunkisuunnitteluviraston Kaupunkimessuilla toukokuussa 2017.
Toukokuussa 2017 Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura järjesti yhteistyössä Helsinki-Seuran kanssa katu-aiheisen paneelikeskustelun Helsingin Kaupunkisuunnitteluviraston Kaupunkimessuilla. Kuva: Roni Rekomaa.

Viime vuosina kaupunkitutkimuksen suosio on kasvanut, ja sitä opetetaan yliopistoissa uusissa kaupunkitutkimusohjelmissa. Myös media tuo jatkuvasti esiin alan tutkimusaiheita ja SKTS on toiminut tutkijoiden ja toimittajien yhteentuojana. Jäsenistön monialaista osaamista esitellään humanistisen kaupunkitutkimuksen eri muotoja käsittelevässä artikkelikokoelmassa, jota seuran hallitus parhaillaan valmistelee.

Suomen kaupunkitutkimuksen Seuran tavoitteena on ylläpitää mahdollisimman laajaa kaupunkitutkimusaiheista linkkikirjastoa. Tällä hetkellä Suomen Kaupunkitutkimuksen Seuran puheenjohtajana toimii FT Aura Kivilaakso. Etsimme aina uusia aktiivijäseniä kehittämään uusia ja monipuolisia toimintamuotoja. Seuraan voi liittyä yhtä lailla innostuksesta kaupunkitutkimukseen kuin hyötyäkseen monitieteisestä asiantuntijaverkostosta tai toteuttaakseen itseään.

Tervetuloa verkostoitumaan monialaiseen kaupunkitutkimuksen asiantuntijayhteisöön!