Månadens medlemssamfund är Finländska Föreningen för Stadsforskning

Nyheter   2.10.2019 13.42   Uppdaterad 4.8.2020 9.26

Den Finländska Föreningen för Stadsforskning (SKTS), som i år fyllde 20, grundades för att främja multidisciplinär stadsforskning samt förena stadsforskare i Finland och internationellt. Föreningens mest aktiva aktörer har varit speciellt humanisterna såsom stadshistoriker och -etnologer, även om föreningen representerar flera vetenskaper.

Tanken om en förening som för samman olika vetenskaper inom stadsforskning föddes i den vetenskapliga kommittén som förberedde konferensen International Planning History, som ordnades år 2000 i Helsingfors och Otnäs. En annan internationell förebild var European Association of Urban History som grundades år 1989 med Europeiska unionens stöd. Grundandet av SKTS bevingades av stor entusiasm. Städernas förändring sågs som en central samhällelig fråga, vars djupgående förståelse förutsatte samarbete mellan forskare från olika discipliner och utvecklande av nya forskningsmetoder. SKTS erbjöd ett fruktbart forum för stadsforskarnas nätverkande

Föreningens verksamhetsformer

Till SKTS:s viktigaste verksamhetsform etablerade sig snabbt Kaupunkitutkimuksen päivät (Stadsforskningens dagar), som ordnats årligen från och med år 2003 i samarbete med Föreningen för samhällsplanering och ett tredje växlande sällskap. I dagarnas teman har multidisciplinaritet, internationell stadsforskning samt samband mellan vetenskaplig forskning, strategier och planering betonats.

Människor vid Amos Rex konstmuseets takfönster på Glaspalatsets innergård.
Stadsforskningens ämnen behandlar utöver den fysiska omgivningen också den levda och upplevda staden. Bild: Merja Wesander, Helsingfors stadsmuseum (CC BY 4.0).

Till Finländska Föreningens för Stadsforskning verksamhetsformer har hört även öppna diskussionstillfällen, seminarierna Kaupunki uusin silmin som är ämnade för dem som skriver lärdomsprov samt Stadsforskningens vinterdagar som ordnas sporadiskt. Dessutom ordnar sällskapet besök till olika institut, förmedlar information om internationella konferenser samt publicerar på sina webbsidor skrifter inom stadsforskningens ämnesområde. SKTS samarbetar regelbundet också med andra föreningar, såsom Helsingfors-Samfundet och Föreningen för samhällsplanering.

Paneldiskussion vid bord på Helsingfors stads stadsplaneringskontors mässa i maj 2017.
I maj 2017 ordnade Finländska Föreningen för Stadsforskning tillsammans med Helsingfors-Samfundet en paneldiskussion med gatutema på Helsingfors stads stadsplaneringskontors mässa. Bild: Roni Rekomaa.

Stadsforskning har de senaste åren ökat i popularitet, och det undervisas vid universitet i nya stadsforskningsprogram. Även media lyfter jämt fram disciplinens forskningsämnen och SKTS har fungerat som sammanförare av forskare och journalister. Medlemskårens branschövergripande kunnande presenteras i en artikelsamling som behandlar olika former av humanistisk stadsforskning, som sällskapets styrelse som bäst bereder. Den Finländska Föreningens för Stadsforskning mål är att upprätthålla ett så brett länkbibliotek om stadsforskning som möjligt. För närvarande är FD Aura Kivilaakso ordförande för Finländska Föreningens för Stadsforskning. Vi söker alltid nya aktiva medlemmar som vill utveckla nya och mångsidiga verksamhetsformer.

Välkommen med i stadsforskningens expertgemenskap!