Kuukauden jäsenseurana on Suomen etnomusikologinen seura

Uutiset   31.8.2020 12.51   Päivitetty 10.11.2020 12.07

Vuonna 1974 toimintansa aloittaneen Suomen etnomusikologisen seuran (SES) tavoitteena on levittää tietoa maailman musiikkikulttuureista ja edistää etnomusikologista tutkimusta ja ajattelutapaa.

SES määrittelee etnomusikologian tieteenalaksi, joka tutkii musiikkia kulttuurisena ilmiönä. Sen tehtävänä on edistää musiikin ymmärtämistä osana ympäröivää yhteiskuntaa. SES on tieteellinen yhdistys, jonka jäsenistöön kuuluu erityisesti musiikintutkijoita, alan opiskelijoita ja muita musiikin parissa toimivia, kuten musiikinopettajia.

Seuralla on monipuolista julkaisutoimintaa                                      

Seura julkaisee vertaisarvioitua Etnomusikologian vuosikirjaa ja musiikintutkimuksen popularisointiin keskittynyttä Musiikin suunta -verkkolehteä. Verkkolehden avulla kehitetään musiikintutkimuksen julkaisutoimintaa yhä monipuolisempaan ja verkkojulkaisujen mahdollisuuksia laajemmin hyödyntävään monimediaiseen suuntaan. Seuralla on myös julkaisusarja, jossa julkaistaan ensisijaisesti etnomusikologian alaan kuuluvia monografiaväitöskirjoja, muuta etnomusikologista tutkimuskirjallisuutta ja alan oppikirjoja. Etnomusikologiasta lähemmin kiinnostuneille lukijoille seuran julkaisusarja tarjoaa monipuolisia esimerkkejä musiikkikulttuureista tehdyistä tutkimuksista.

Musiikin suunta -verkkolehden kansikuva numerosta 2/2020.
Suomen etnomusikologinen seura julkaisee kolme kertaa vuodessa ilmestyvää Musiikin suunta –verkkolehteä. Kannen taustakuva: Henri Pitkänen.

Seura tekee yhteistyötä kotimaassa ja kansainvälisesti

SES järjestää yhdessä Suomen musiikkitieteellisen seuran kanssa jokavuotisen Musiikintutkijoiden valtakunnallisen symposiumin, joka pidetään ensi vuonna Turussa. Seura tekee yhteistyötä myös muiden musiikintutkimuksen ja lähialojen järjestöjen kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti. SES järjesti "Taiteentutkimuksen ja kulttuuritieteiden etiikka" -seminaarin yhteistyössä Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran (SKTS) kanssa vuonna 2019 sekä “Music and the Sacred” -konferenssin yhteistyössä Hymnologian ja liturgiikan seuran kanssa vuonna 2018. Seura tekee myös jatkuvasti yhteistyötä Maailman musiikin keskuksen ja Musiikkiarkiston kanssa.

Kolme henkilöä edustavat Suomen etnomusikologinen seuraa Helsingin kirjamessuilla 2019.
Kuvassa vasemmalta Antti-Ville Kärjä, Nina Öhman ja Janne Mäkelä, jotka edustivat Suomen etnomusikologinen seuraa Helsingin kirjamessuilla 2019.

Seura tekee työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Seura on tehnyt pitkäaikaista syrjinnän vastaista työtä tuottamalla tietoa ja musiikkitapahtumia, kuten tilaisuudet “Etnomusikologia rasismia vastaan!” vuonna 2016 ja “Valkoinen akatemia, vähemmistökulttuurit ja musiikki” vuonna 2018. Kevään ja kesän 2020 aikana seuran Musiikin suunta -verkkolehti järjesti Musiikintutkijoiden virtuaalifoorumin, jonka yhtenä tavoitteena oli keskustella rasismin vastaisesta työstä ja sen kehittämisestä musiikintutkimuksessa. Tapahtuma oli kaksiosainen, jonka ensimmäisessä osassa esiteltiin artikkeleita ja videomuotoisia julkaisuja ja toisessa suoratoistettiin esitelmiä verkossa ja järjestettiin avoin keskustelutilaisuus. Virtuaalifoorumin keskustelutilaisuudessa pohdittiin yhdenvertaisuuteen ja syrjiviin rakenteisiin liittyviä teemoja musiikintutkimuksen kentällä.

Lue lisää Suomen etnomusikologisen seuran tavoitteista ja toiminnasta seuran verkkosivuilta.