Kuukauden jäsenseurana Suomalainen Lakimiesyhdistys

Uutiset   5.3.2018 14.09   Päivitetty 2.11.2021 14.33

Suomalainen Lakimiesyhdistys on vuonna 1898 perustettu tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on edistää oikeustieteen alan tutkimus- ja koulutustoimintaa, oikeustieteellisen tutkimuksen julkaisemista ja muuta tunnetuksi tekemistä. Seura vaalii myös oikeuskulttuuria ja toimia suomalaisten lakimiesten yhdyssiteenä sekä edistää muutoinkin lakimieskunnan yhteisiä pyrkimyksiä.

Yhdistys kokoaa yhteen niin tieteentekijät, eri alojen lakimiehet kuin oikeustieteen ylioppilaat. Tämä toteutuu erityisesti kuukausikokouksissa, joissa keskustellaan ajankohtaisista teemoista. Vuodesta 2013 alkaen kokoukset on videoitu, ja tallenteet ovat jälkikäteen jäsenten katsottavissa yhdistyksen kotisivuilla. Näin kokouksia voi seurata myös muualta Suomesta.

Vuosittain järjestettävässä Oikeuskulttuurin päivässä jaetaan yhdistyksen palkinnot ja apurahat. Yhdistys on suurin yksittäinen oikeustieteellisen tutkimuksen tukija, palkintoja ja apurahoja jaetaan vuosittain yli 100.000 euroa. Merkittävimpien palkintojen Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin palkinto ja Allan Serlachius-Särkilahti -palkinto lisäksi jaetaan erilaisia kirjoittajapalkintoja ja tuetaan opiskelijoiden osallistumista kansainvälisiin oikeustapauskilpailuihin.

Yleisö seuraa Oikeuskulttuurin päiviä Säätytalossa vuonna 2010 ja puhujana Niilo Jääskinen (oik.).
Oikeuskulttuurin päivä Säätytalossa vuonna 2010. Puhujana Idmanin palkinnonsaaja OTT Niilo Jääskinen.

Julkaisut ja Tieteen kansallinen termipankki -hanke

Vuodesta 1903 asti ilmestynyt Lakimies-aikakauskirja on oikeustieteen johtava julkaisu (Jufo II, samoin TSV:n vertaisarviointitunnus). Lehden sähköinen versio ilmestyy Edilex-lakitietopalvelussa, joten lehti tavoittaa laajasti kaikki lakimiehet. Samoin Oikeustiede–Jurisprudentia-vuosikirja julkaistaan vuoden viiveellä Edilex-palvelussa. Lisäksi yhdistys julkaisee viittä eri kirjasarjaa, joilla on kullakin omat profiilinsa. A-sarjassa on perinteisesti julkaistu suomenkielisiä väitöskirjoja sekä muita korkeatasoisia monografioita.

Yhdistys lähti mukaan Tieteen kansallinen termipankki -hankkeeseen vuonna 2012. Oikeustieteen termitietokanta sisältää tällä hetkellä 2 230 asiasanaa, jotka ovat avoimesti kaikkien käytössä. Termipankki täydentyy jatkuvasti uusilla asiasanoilla ja säädöspäivityksillä. Tietokannan pohjana on 1990-luvulla julkaistu oikeustietosanakirja Encyclopaedia Iuridica Fennica (EIF).

Yhdistyksen tulevaisuus

Yhdistyksen tulevaisuuden ratkaisee aktiivinen jäsenkunta. Yhdistyksellä on 2050 jäsentä, mutta jäsenmäärän kehitys on useiden yhdistysten tapaan ollut viime vuodet laskeva. Yhdistyksen jäseninä on myös eri puolella Suomea toimivat paikallisosastot. Tiivis yhteistyö yliopistojen oikeustieteellisten tiedekuntien sekä muiden oikeustieteen seurojen ja myös ammatillisten järjestöjen kanssa tarjoaa tieteen tulokset ja ajankohtaiset oikeudelliset kysymykset yhteiseen keskusteluun. Voit lukea lisää Suomalaisesta Lakimiesyhdistyksestä sen omilta verkkosivuilta.