Kuukauden jäsenseurana Kulttuurintutkimuksen seura

Uutiset   31.8.2017 13.35   Päivitetty 10.11.2020 13.04

Kulttuurintutkimuksen seura juhlii ensi vuonna 10-vuotissyntymäpäiviään, vaikka sen juuret ulottuvatkin jo vuoteen 1984, jolloin nykykulttuurin emeritaprofessori Katarina Eskolan johdolla pidetiin Jyväskylässä seuran verkoston perustamiskokous. Verkoston tarkoituksena oli kulttuurin tutkimuksen aseman vakiinnuttaminen yliopistoissa ja hallinnossa.

Valtakunnallinen ja monitieteinen Kulttuurintutkimuksen seura jatkaa edelleen toimintaansa verkoston syntysijoilla Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimuskeskuksessa. Seuran ja verkoston tärkeänä tavoitteena on lisätä tutkijoiden välisiä kontakteja avoimessa ja epämuodollisessa cultural studies -hengessä.

Seura edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä

Kulttuurintutkimuksen ala on vuosikymmenten aikana ilahduttavasti vakiintunut, mutta verkostoitumispyrkimys on edelleen ajankohtainen. Seura pyrkii edistämään tieteenalarajat ylittävää vuorovaikutusta ja yhteistyötä niin kotimaisten kuin kansainvälistenkin toimijoiden kesken. Se osallistuu myös suomalaiseen tiedepolitiikkaan ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Seurasta käsin koordinoidaan suomalaisten kotikielisten julkaisujen yhteistä Tieteen kieli – Vetenskapens språk -hanketta, joka pyrkii vahvistamaan kotimaisten kielten asemaa tieteen kielinä.

Kasvi on kasvaessaan kietoutunut metallipylväisiin.
Kulttuurintutkimuksen seura – tieteenalarajat ylittävää vuorovaikutusta vuodesta 1984.

Tutkijoiden vuoropuhelua ja verkostoitumista edistävät valtakunnalliset Kulttuurintutkimuksen päivät, joita on vietetty vuodesta 2003 alkaen. Tieteelliset seurat ovat päiviä organisoidessaan kohdanneet toisiaan, esimerkiksi toukokuussa 2017 Ympäristöt-aiheiset Kulttuurintutkimuksen päivät pidettiin yhteistyössä Kirjallisuudentutkijain Seuran kanssa. Lisäksi vuorovuosina päivien kanssa järjestetään kulttuurintutkimuksen kansainvälinen kesäkoulu, joka liittyy seuran tutkijankoulutustehtävään.

Avoimet ovet ja tilan perällä kajastaa valoa.
Vertaisarvioitu Kulttuurintutkimus on raikas ja ennakkoluuloton tiedelehti.

Seura julkaisee vertaisarvioitua Kulttuurintutkimus-lehteä

Seura julkaisee verkoston perustamisvuodesta saakka ilmestynyttä Kulttuurintutkimus-lehteä, joka on vertaisarvioitu, näkyvä ja vakiintunut foorumi artikkeleille ja muille tekstityypeille. Viime vuosien aikana seuran toiminta ja lehti ovat alkaneet hyödyntää myös verkkoympäristöä ja sosiaalisen median keinoja. Seura tarjoaa jäsenilleen ja muillekin mahdollisuuden kirjoittaa kolumneja seuran verkkosivuille. Seura tekee myös näkyväksi kaikissa tutkijanuran vaiheissa olevien kulttuurintutkijoiden tutkimustyötä.

Kulttuurintutkimuksen seuraan voi liittyä kuka tahansa, jäseneksi liittymällä pääsee osaksi vireää yhteisöä. Lue seurasta Kulttuurintutkimuksen seurasta verkkosivuilta ja Facebookissa sekä Kulttuurintutkimus-lehdestä verkkosivuilta ja Facebookissa.

Seura ja lehti jäävät mielenkiinnolla odottamaan yhteydenottoja!