Kuukauden jäsenseurana on Institutum Romanum Finlandiae -säätiö

Uutiset   31.8.2018 10.15   Päivitetty 2.11.2021 14.37

Institutum Romanum Finlandiae -säätiö ylläpitää ja kehittää vuonna 1954 toimintansa aloittaneen Suomen Rooman-instituutin toimintaa. Amos Andersonin vuonna 1938 perustama säätiö juhlii tänä vuonna 80-vuotisjuhliaan.

Säätiön ja Suomen Rooman-instituutin toiminta kohdistuu Suomeen ja Italiaan. Suomen valtion vuonna 1950 ostamassa Villa Lanten renessanssihuvilassa toimiva Suomen Rooman-instituutti edistää antiikin ja keskiajan historian, klassillisen filologian, arkeologian ja taidehistorian opetusta ja tutkimusta. Instituutissa työskentelee henkilökuntaa kansainvälisten tutkimushankkeidensa parissa, ja instituutin tiloissa majoittuu stipendiaatteja, tutkijoita ja opiskelijoita. Residenssissä vierailevat myös useat suomalaiset kuvataiteilijat, kirjailijat ja säveltäjät.

Instituutin tutkimus- ja opetustoiminta

Suomen Rooman-instituutin tutkimus- ja opetustoiminnasta sekä sen kehittämisestä vastaa johtaja, professori Arja Karivieri, jonka johdolla instituutissa perehdytään erityisesti antiikin Rooman satamakaupunkien, Ostian ja Portuksen vaiheisiin myöhäisantiikista varhaiskeskiajalle.  Instituutin tutkijalehtorin, Eeva-Maria Viitasen tutkimusaiheet puolestaan käsittelevät Pompejin rauniokaupungin asumisjärjestelyjä ja niistä kertovia piirtokirjoituksia. Instituutin tutkimuksia julkaistaan myös omassa Acta Instituti Romani Finlandiae -julkaisusarjassa. Instituutissa on käynnissä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hanke, joka keskittyy erityisen ajankohtaiseen aiheeseen eli instituuttien tutkimusaineistojen digitointiin, avoimeen jakamiseen ja verkkojulkaisujen kehittämiseen.

Ihmiset tutustumassa Ostia Antican rauniokaupunkiin instituutin johtaja professori Arja Karivierin opastuksella.Säätiön hallitus ja instituutin vuotuisen Antiikin ja keskiajan Rooman johdantokurssin osallistujat tutustuvat Ostia Antican rauniokaupunkiin instituutin johtaja professori Arja Karivierin (kesk.) opastuksella.

Professori Patrick Bruun (oik.) seisoo oppilaidensa kanssa Pompejissa joskus 1960-luvulla.Professori Patrick Bruun (instituutin johtaja 1965–1968) (oik.) oppilaidensa kanssa Pompeijissa joskus 1960-luvulla.

Professori Jaakko Suolahden johtama tiilileimatyöryhmä tutkii Ostian tiilileima-aineistoa vuonna 1965.Professori Jaakko Suolahden johtama tiilileimatyöryhmä työssään Ostian tiilileima-aineiston parissa vuonna 1965.

Stipendit ja apurahat

Säätiö on jo yli viidenkymmenen vuoden ajan jakanut yhteistyössä Wihurin rahaston kanssa vuoden työskentelyn mahdollistavan stipendin väitöskirjaa tekevälle tutkijalle. Tämän lisäksi jaetaan matka-apurahoja tutkijatohtoreille, Amos Andersson -stipendiä lahjakkaille tutkijoille, ja väitöskirjantekijöille suunnattua Villa Lanten ystävät ry:n apurahaa.

Parhaillaan stipendien turvin Roomassa tutkitaan muun muassa latinankielisen nimistön kehitystä, Rooman kaupungin julkisia tiloja piispojen kirjoituksissa myöhäisantiikin aikana sekä arkaaisen globalisaation ja itäisten kulttuurivirtausten vaikutuksia eurooppalaisessa arkkitehtuurissa ennen siirtomaavaltaa. Instituutti tarjoaa nuorille tutkijoille tilaisuuden keskittyä omaan tutkimukseen täysipäiväisesti ja mahdollisuuden verkostoitua kansainvälisten tutkijahuippujen kanssa. Suomalaiset opiskelijat voivat suorittaa antiikin ja keskiajan tutkimuksen opintoja instituutin vuosittain Roomassa järjestämillä kursseilla, joilla muun muassa tutustutaan merkittäviin arkeologisiin ja rakennushistoriallisiin kohteisiin.

Instituutissa syntyneitä tutkimustuloksia ja Rooman inspiroimaa taidetta esitellään aktiivisesti myös Suomessa. Instituutin tutkijat esiintyvät muun muassa Tieteiden päivillä ja yössä, ja instituutti järjestää myös omia keskustelutilaisuuksia ja muita tiedetapahtumia sekä tiedottaa residenssitaiteilijoidensa näyttelyistä kotimaassa. Ystäväyhdistys, Villa Lanten ystävät ry, on aktiivinen Suomen Rooman-instituutin toiminnan äänitorvi kotimassa.

Lisätietoa voi lukea Suomen Rooman-instituutin verkkosivuilta.