Kuukauden jäsenseurana on Akustinen seura

Uutiset   29.6.2018 8.42   Päivitetty 2.11.2021 14.36

Akustinen seura ry on 75 vuotta täyttävä, akustiikasta ja äänestä kiinnostuneille henkilöille suunnattu yhdistys. Seuralla on tällä hetkellä 230 jäsentä. Se toimii yhdyssiteenä akustiikasta kiinnostuneiden henkilöiden välillä, järjestää akustiikkaan liittyviä tilaisuuksia, tukee alan tutkimustyötä sekä kehittää suomenkielistä akustiikan sanastoa. Seura osallistuu alan kansainväliseen toimintaan, erityisesti Pohjoismaissa sekä Euroopan akustisten seurojen kattojärjestössä.

Akustiikka määritellään äänen tieteeksi. Alan merkitys on viime vuosina korostunut kaupungistumisen myötä, sillä ihmiset asuvat lähempänä toisiaan sekä koulut ja toimistot muutetaan avokonttoreiksi. Julkisuudessa liikkuu myös huhuja tuulivoiman infraäänistä ja räjähtävistä lepakoista. Akustiikka ei kuitenkaan ole pelkästään melua, vaan siihen liittyy myös teollisuuden, äänentoiston ja virtuaalitodellisuuden sovelluksia.

Seura pyrkii houkuttelemaan alalle uusia osaajia

Akustinen seura ry järjestää kahden vuoden välein Akustiikkapäivät, joka on maailman ainoa suomenkielinen akustiikan alan konferenssi. Viime vuonna tapahtuma keräsi yhteen 140 osallistujaa, ja paikalla kuultiin esityksiä tuulivoimamelusta, metron tärinäeristyksestä, avointen oppimisympäristöjen meluntorjunnasta sekä kaiutinsuunnittelusta. Konferenssijulkaisu sisältää 53 artikkelia, joista valtaosa on suomenkielisiä. Akustiikkapäivillä esitellään maassamme tehtyä akustiikan tutkimusta sekä teollisuuden ja konsulttien projekteja. Eri vuosien Akustiikkapäivillä esitetyt artikkelit ovat myös vapaasti luettavissa. Konferenssin lisäksi seura järjestää yhdessä Audio Engineering Society (AES) Suomen-jaoksen kanssa vuotuisia pikkujouluja, jolloin käydään tutustumassa ääniteknisesti merkittävään ja mielenkiintoiseen paikkaan.

Seura pyrkii toiminnallaan houkuttelemaan alalle uusia osaajia ja erityisesti opiskelijoita järjestämällä Akustikon työ –iltoja eri puolella maata. Näissä tapahtumissa kerrotaan alan tarjoamista työurista, mahdollisuuksista ja ne sisältävät usein ekskursion suomalaisen akustiikan toimijan tiloihin. Seura jakaa stipendejä alan opinnäytetöille ja apurahoja akustiikan alan konferensseihin matkaaville. Seura pyrkii edistämään jäsentensä työllistymistä tiedottamalla alan tapahtumista ja avoimista työpaikoista.

Akustiikan ala on Suomessa jatkanut kasvamistaan viime vuosina, mikä on luonut paineita seuran toiminnan laajentamiseksi. Seura toimii vapaaehtoisvoimin, mikä tällä hetkellä rajoittaa kasvumahdollisuuksia. Ulkomaalaisten opiskelijoiden sitouttaminen Suomen akustiseen yhteisöön olisi suotavaa, jotta alan työpaikat Suomessa saataisiin täytettyä.