Kuukauden jäsenseura on Työelämän tutkimusyhdistys

Uutiset   29.3.2021 10.46   Päivitetty 3.5.2021 9.06

Työelämän tutkimusyhdistys ry. (TeTu) on tieteellinen ja ammatillinen yhdistys, joka lisää työelämän tutkimuksen tunnettuutta, edistää tutkimustulosten soveltamista ja hyvien työelämäkäytäntöjen leviämistä sekä kehittää työelämän tutkijoiden ja työelämäammattilaisten osaamista. Yhdistys viettää tänä vuonna 30 juhlavuottansa teemalla työelämän tulevaisuus.

Työelämän tutkimusyhdistys perustettiin vuonna 2003 jatkamaan ja uudistamaan 1991 perustetun Työpoliittisen yhdistyksen toimintaa. Työelämän tutkimus on monitieteinen ja -tasoinen tutkimusala, jolla ei ole tiukkoja rajauksia tai määritelmiä tutkimuskohteille, teoreettisille näkökulmille tai menetelmille.  Työelämän tutkimuksessa liikutaan aina mikrotasolta yksilön kokemuksesta työpaikkatason dynamiikkaan asti sekä toimialakohtaisten tarkastelujen kautta aina työelämän rakenteiden sekä työelämää muovaavien yhteiskunnallisten ilmiöiden tasoille. 

Työelämän tutkimuksen kohteiden moninaisuus

Työelämän tutkimuksen moninaisuutta kuvaa sen tutkimuskohteiden kirjo. Työelämän tutkimuksen klassisia kiinnostuksen kohteita ovat olleet työmarkkinat, työ- ja työvoimapolitiikka, työoikeus ja -ehdot, koulutus, ammatit, työttömyys, työelämän historia, työolot ja -terveys. Erityisesti viime vuosikymmeninä kiinnostuksen kohteiksi ovat nousseet työkulttuurit ja -yhteisöt, sukupuolijärjestelmä ja työpaikkojen monimuotoisuus. Oman tutkimusalueensa muodostavat työorganisaatiot ja niiden johtaminen, työelämän innovaatiot sekä työssä oppiminen.

Työelämän tutkimukseen kytkeytyy myös vahvasti sujuvampien työelämäkäytäntöjen kehittäminen. Elämme digitaalisen ja ekologisen murroksen aikaa, mikä voi vaikuttaa työn sisältöjä, olosuhteita ja merkitystä koskeviin odotuksiin. Tutkijat ovat yhä kiinnostuneempia selvittämään miten digitaaliset alustat ja itsensä työllistäminen vaikuttavat uusien työn ja organisoitumisen muotojen kehittymiseen.  Vaikka työelämän tutkimus liittyy usein ansiotyöhön ja se tarkastelee työtä ansionhankintana, myös palkaton työ, kuten koti- ja vapaaehtoistyö, kuuluvat sen tutkimuskohteisiin.

Vuoden teemana työelämän tulevaisuus

Työelämän tutkimusyhdistyksen 30-juhlavuoden 2021 teemana on työelämän tulevaisuus. Teemaa tarkastellaan muun muassa  työelämän ekologisten puitteiden ja työn monimuotoisuuden näkökulmista käsin.  Työelämän tutkimuspäivien 2020 -ohjelmakokonaisuuteen sisältyivät teemoina muun muassa työelämän kehittäminen, työhyvinvointi, johtaminen, sukupuoli ja valta sekä etätyö ja teknologia. Työelämän tutkimuspäivien ohella järjestään monia jäsentapahtumia, paneelikeskusteluja ja seminaareja.

Neljä henkilöä osallistuu Työn rajat ja työuupumus –paneelikeskusteluun.

Työelämän tutkimusyhdistys järjesti lokakuussa 2020 Työn rajat ja työuupumus –paneelikeskustelun Tiedekulman Stagella. Keskustelua juonsi yhdistyksen hallituksen jäsen Laura Haapala (vas). Keskustelijoina olivat Ari Väänänen TTL:stä (toinen vasemmalta), Mira Karjalainen Helsingin yliopistosta ja Jari Hakanen TTL:stä. Kuva: Markku Sippola.

Yhteistyökumppanit

Työelämän tutkimusyhdistys on tehnyt pitkään yhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa järjestelmällä edellä mainittuja Työelämän tutkimuspäiviä. Työelämän tutkimuspäivillä on jaettu vuodesta 2015 lähtien Hyvä työ -palkintoa, joka on on ollut henkilökohtainen tunnustus, kannustus sekä kiitos palkinnonsaajan tekemästä huomattavasta ja merkityksellisestä työstä suomalaisen työelämän tutkimuksen ja kehittämisen parissa. Työelämän tutkimusyhdistys on myös International Labour and Employment Relations Association:in (ILERA) jäsen. Tänä vuonna ILERA järjestää maailmankonferenssin Lundissa kesäkuussa 2021.

Henkilön kädessä Hyvä työ -palkinto.

Työelämän tutkimusyhdistys järjestää vuosittain Työelämän tutkimuspäivät, joissa jaetaan yhdistyksen myöntämä Hyvä työ –palkinto. Kuva: Tapio Rissanen.

Yhdistyksen julkaisut

Työelämän tutkimusyhdistys julkaisee poikkitieteellistä ja vertaisarvioitua Työelämän tutkimus -lehteä, joka ilmestyy 3–4 kertaa vuodessa verkkojulkaisuna. Se osallistuu pohjoismaisena yhteistyönä toteutetun Nordic Journal of Working Life Studies -lehden toimittamiseen. Lisäksi Työelmän tutkimusyhdistys julkaisee jäsenkirjeitä ja kirjoituksia Twitterissä sekä tarjoaa kohtaamispaikan työelämän tutkijoille ja työelämäammattilaisille Facebook-ryhmässä.

Jäsenyys

Työelämän tutkimusyhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki työelämän tutkimuksesta ja kehittämisestä kiinnostuneet. Yhdistys myöntää myös avustuksia jäsenistönsä ammatilliseen kehittymiseen.

Voit lukea lisää yhdistyksen toiminnasta ja liittyä jäseneksi Työelämän tutkimusyhdistyksen verkkosivuilla.
Työelämän tutkimusyhdistyksen logo.