Kuukauden jäsenseura on Suomen Unitutkimusseura ry

Uutiset   21.12.2020 10.23   Päivitetty 3.2.2021 9.20

Suomen Unitutkimusseura ry (SUS) on vuonna 1988 perustettu seura, joka edistää tieteellisen toiminnan avulla, unitutkimusta ja sen käytännön soveltamista Suomessa.

Unilääketieteestä on tullut yhä suositumpi tutkimusala, ja tulevaisuudessa yliopistosairaaloihin tullaan perustamaan unilääketieteellisiä yksiköitä. Seuran tärkeä tehtävä onkin edistää unihäiriöiden (eli esimerkiksi unettomuuden, uniapnean ja levottomat jalat -oireyhtymän) parhaan, näyttöön perustuvan hoidon ja osaamisen jalkautumista kliiniseen unilääketieteen käytäntöön eli unihäiriöpotilaita hoitaville lääkäreille ja hoitajille.

SUS toimii isäntäjärjestönä sekä unettomuuden että uniapnean (eli ylähengitysteitä ahtauttavan ja unenaikaisia hengityskatoksia aiheuttavan sairauden) Käypä hoito –suosituksissa. Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi.

Seura vastaa myös unilääketieteen asiantuntijoiden koulutuksesta sekä myöntää erityispätevyyksiä erikoislääkäreille ja unihoitajapätevyyksiä hoitajille. Seuran vastuulla on myös valvoa ja sertifioida unettomuuden lääkkeettömän hoidon (CBT-I) -koulutuksia ja luetteloida koulutuksen suorittaneet terapeutit.

Vuonna 1992 perustetusta, SUS:n unitutkimusrahastosta jaetaan vuosittain erityisesti seuran nuorille jäsenille apurahoja, jolla tuetaan heidän unitutkimuksen tekoa. Lisäksi seura jakaa tunnuspalkintoja kulloisenkin toimintavuoden aikana väitelleille tutkijoille.

Seuran historiateos. SUS:n 30-vuotisen toiminnan kunniaksi julkaistiin keväällä 2019 historiikkiteos. Historiikki antaa varsin hyvän kuvan suomalaisesta unitutkimuksesta, joka on ollut kansainvälisestikin arvioiden korkealuokkaista. Kuva: Markku Partinen.

SUS järjestää koulutuspäiviä keväällä ja syksyllä

Suomen Unitutkimusseuran koulutuspäivät on tarkoitettu unihäiriöiden parissa työskenteleville lääkäreille, hammaslääkäreille, psykologeille, unihoitajille, sairaanhoitajille sekä muille terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja farmasian ammattilaisille sekä alojen opiskelijoille.

SUS järjestää vuosittain yksipäiväisen kevätkoulutuspäivän vuosikokouksensa yhteydessä, joka järjestettiin edellisen kerran Helsingissä maaliskuussa 2020. Tämän lisäksi SUS järjestää syksyisin kaksipäiväiset Unilääketieteen koulutuspäivät yhteistyössä Uniliiton kanssa, jotka pidettiin viime vuonna virtuaalisesti lokakuussa 2020. Syksyn koulutuspäivillä on viimeisten vuosien aikana ollut yli 200 osallistujaa.

Yleisö kuuntelemassa esitystä.Yleisöä vuoden 2017 Unilääketiedepäivillä Helsingissä. Kuva: Markku Partinen.

SUS osallistuu aktiivisesti kansainväliseen toimintaan ja on European Sleep Reseach Societyn (ESRS), World Sleep Societyn (WSS) sekä Pohjoismaisen unitutkimusyhdistyksen jäsen. Seuralla on myös monia yhteistyökumppaneita. Toukokuussa 2021 järjestetään virtuaalisesti 19. Nordic Sleep Conference Helsingistä ja SUS on aktiivisesti mukana tapahtuman organisoinnissa.

Hallituksen jäsenet kokoustamassa pöydän ääressä.Suomen unitutkimusseuran kauden 2017-2018 hallitus kokoustamassa. Kuva: Markku Partinen.

Seuran jäseneksi ovat tervetulleita unitutkimuksen ja unilääketieteen asiantuntijat

SUS on unitutkimuksesta ja unilääketieteestä kiinnostuneiden henkilöiden yhdistys. Seuran jäsenyyttä voivat hakea unitutkimuksen ja unilääketieteen asiantuntijat ja ammattilaiset vapaamuotoisella hakemuksella.

Voit lukea lisää seuran toiminnasta ja jäsenyydestä SUS:n verkkosivuilta.

Seuran logo.