Kuukauden jäsenseura on Suomen rauhantutkimusyhdistys ry

Uutiset   30.6.2021 14.00   Päivitetty 2.8.2021 9.26

Suomen rauhantutkimusyhdistys ry (SRTY) perustettiin vuonna 1971 ja kesäkuussa tuli täyteen 50 aktiivisen toiminnan vuotta. Seuran tavoitteena on suomalaisen rauhan- ja konfliktintutkimuksen edistäminen ja tieteellisen julkaisutoiminnan mahdollistaminen kotimaisilla kielillä.

Yhdistyksen perustamisen taustalla oli tarve luoda eri yliopistoja edustavien rauhantutkijoiden ja opiskelijoiden yhteinen tieteellinen seura. Kantavana ajatuksena oli, että tieteellisellä rauhantutkimuksella voidaan osaltaan edistää pysyvän ja oikeudenmukaisen rauhantilan luomista. Lue lisää seuran historiasta SRTY:n verkkosivuilta.

SRTY:n perustajajäsen Unto Vesa.
SRTY:n perustajajäsen Unto Vesa on edustanut yhdistystä kansainvälisillä foorumeilla, joissa on joissa on tälläkin hetkellä vahva suomalaisedustus. Kuva: Unto Vesa.

Yhdistyksen toiminta

SRTY:llä on moninainen, eri rauhantutkijoiden sukupolvista koostuva jäsenkunta. Mukana on niin eläköityneitä rauhantutkijoita kuin myös eri oppialojen nuoria tutkinto-opiskelijoita Suomen eri yliopistoista. Seuran puheenjohtajana toimii VTT Hanna Tuominen Helsingin yliopistosta ja sihteerinä YTT Karim Maiche Tampereen yliopistosta.

Jäsenilleen näkyvimpänä toimintana Suomen rauhantutkimusyhdistys toteuttaa kahdesti vuodessa järjestettäviä kevät- ja syysseminaareja ajankohtaisista aiheista. Lisäksi yhdistys ideoi erilaista yhteistyötä rauhantutkimuksen kannalta olennaisten toimijoiden kanssa, joita ovat esimerkiksi rauhanjärjestöt, tutkimusinstituutit ja tutkijaverkostot.

Tieteellinen julkaisutoiminta

SRTY tärkeänä toiminnan muotona on tieteellisesti vertaisarvioidun rauhan-, konfliktin- ja maailmanpolitiikan tutkimukseen keskittyvän Kosmopolis-aikakauslehden julkaiseminen. Kosmopoliksella on tänä vuonna meneillään 51. vuosikerta. Se on ilmestynyt aiemmin nimillä Rauhaan tutkien (1971–1983) ja Rauhantutkimus (1984–1992).

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja siinä julkaistaan sekä ajankohtaista tutkimusta että mielenkiintoisia teemanumeroita. Esimerkiksi numero 2/2020 Tiedettä koronan aikaan pureutui käsillä olevaan koronakriisiin ja se on avoimesti luettavissa yhdistyksen sivuilla. Kosmopolikseen kirjoittavien kirjoittajien taustat ja kirjoitusten aiheet heijastavat lehden monitieteistä otetta.

Kosmopoliksen päätoimittajana toimii tällä hetkellä dosentti Heino Nyyssönen Turun yliopistosta ja toimitussihteerinä YTT Samu Pehkonen Tampereen yliopistosta. Lehden toimituskunnassa on edustettuna asiantuntijoita kaikista Suomen yliopistoista. SRTY osallistuu kotimaisen tiedekustantamisen edellytysten vahvistamiseen. Yhdistys on Tieteellisten seurain valtuuskunnan, Suomen tiedekustantajien liiton sekä Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liiton jäsen.

Kosmopolis-lehden eri numeroiden kansikuvia.
SRTY:n vertaisarvioitu aikakausilehti Kosmopolis edistää tieteellistä julkaisemista kotimaisilla kielillä ja on ilmestynyt jo 50 vuotta. Kuva: Hanna Tuominen.

Kansainväliset ulottuvuudet

Yhdistyksellä on aktiiviset suhteet alan kansainvälisiin (International Peace Research Association, IPRA) ja eurooppalaisiin (European Peace Research Association, EuPRA) kattojärjestöihin, joissa on tälläkin hetkellä vahva suomalaisedustus. Yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet näiden tahojen järjestämiin kansainvälisiin konferensseihin ja välittäneet tietoa kattojärjestöjen toiminnasta.

Yhdistys on ollut myös mukana järjestämässä kansainvälisiä rauhantutkimuksen konferensseja yhteistyössä muun muassa pohjoismaisten tutkimusverkostojen kanssa. Seuraavaa EuPRA:n konferenssia ollaan järjestämässä Tampereella toukokuussa 2022, mikäli epidemiatilanne sallii.

Juhlavuoden humua

SRTY järjesti 50-vuotisjuhlaseminaarin zoomissa 4. kesäkuuta 2021 teemalla “Rauhantutkimus ja päätöksenteko”. Juhlaseminaarissa alustajina toimivat seuran kunniajäseneksi kutsuttu presidentti Tarja Halonen, Teemu Matinpuro Suomen Rauhanpuolustajista, Ulkoministeriön YK-yksiköstä Eeva-Liisa Myllymäki sekä tutkija Eeva Puumala Tampereen yliopistosta. Puheenvuoroissa käsiteltiin erityisesti rauhan ja sodan muuttuneita käsitteitä, rauhantutkimuksen relevanssia käytännössä sekä rauhantutkimuksen moninaista ja yhä laajentuvaa tutkimuskenttää. 

SRTY:n 50-juhlaseminaarin järjestettiin zoomissa. Tarja Halonen alustamassa ja yläreunassa kuva yleisöstä.
SRTY:n 50-vuotisjuhlaseminaari järjestettiin zoomissa 4.6.2021 teemalla ”rauhantutkimus ja päätöksenteko”. Kuva: Karim Maiche.

Juhlavuotta tullaan edelleen juhlistamaan Kosmopoliksen erikoisnumerolla Jälkiä ja askelmerkkejä. Rauhantutkimuksen lupaus tulevaisuudelle (4/2021). Juhlanumerossa jatketaan 50-vuotisen historian tarkastelua, mutta myös rauhantutkimuksen tulevaisuuden suuntaa ja aihealueita.

Yhdistys katsoo toiveikkaasti syksyyn ja suunnittelee, epidemiatilanteen niin salliessa, lähitapaamisena toteutettavaa syysseminaarin työpajapäivää teemalla Rauhantutkimus tänään. Tavoitteena on kerätä yhteen rauhantutkimuksen tekijöitä, eri organisaatiotahoja sekä alan opiskelijoita keskustelemaan rauhantutkimuksen eri teemoista.

Lue lisää Suomen rauhantutkimusyhdistys ry:stä ja sen tapahtumista sen verkkosivuilta ja Facebook-sivuilta.