Kuukauden jäsenseura on Suomen Maaperätieteiden Seura

Uutiset   30.4.2021 8.28   Päivitetty 1.6.2021 10.15

Suomen Maaperätieteiden Seuran toiminta alkoi vuonna 1971, ja se viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlavuottaan. Seuran tarkoituksena on edistää kaikkia maaperätieteiden aloja ja niiden soveltamista Suomessa, toimia maaperätutkijoiden ja maaperätutkimuksesta kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä sekä edistää yleistä tietämystä maaperästä ja maaperätieteistä.

Suomen Maaperätieteiden Seura sai alkunsa 50 vuotta sitten, jolloin Suomeen perustettiin oma kansallinen osasto silloisen kansainvälisen maaperätieteiden kattojärjestön alle (nykyisin International Union of Soil Science, IUSS).  Seuran ensimmäiset jäsenet olivat pääosin maataloustutkimukseen keskittyneitä maaperätieteilijöitä, ja toiminta liittyi lähes yksinomaan kansainvälisten tapahtumien seuraamiseen sekä kansalliseen edustamiseen kattojärjestössä.

Seuran kotimainen toiminta aktivoitui merkittävästi 1990-luvun puolivälissä, jolloin toimintaa laajennettiin kaikille maaperästä ja sen tutkimisesta kiinnostuneille tahoille ympäri Suomen. Uusia jäseniä kutsuttiin mukaan tutkimuslaitoksista, yliopistoista, ammattikorkeakouluista, neuvonnasta ja yrityksistä niin maatalous-, metsä- kuin ympäristöaloilta.

Miksi maaperän tutkiminen on tärkeää?

Maaperä ylläpitää elämää maapallolla. Lähes kaikki ihmisen käyttämä ravinto on peräisin maaperästä, ja maapallon väestömäärän yhä kasvaessa on maaperän kunnosta huolehtiminen ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta elintärkeää. Maaperän luontaisten toimintojen häiritseminen voi pahimmillaan johtaa äärimmäisen vakaviin seurauksiin ja tehdä elinympäristöstämme jopa elinkelvottoman.

Maaperätiedon kysynnän jatkuvasti kasvaessa Suomen Maaperätieteiden Seuralla on tarve aktiivisesti innostaa nuoria tutkijoita toimintaansa mukaan. Kotimaahan ja ulkomaille suuntautuvat maaperäretket ovatkin mukava tapa integroitua tiedeyhteisöön ja tarkastella maaperän elintärkeitä tehtäviä, joihin kuuluvat muun muassa ravinteiden kierrätys sekä veden varastointi ja suodattaminen kasvien, eläinten ja ihmisten tarpeisiin. Seura osallistuu myös aktiivisesti kokouksiin ja tilaisuuksiin sekä edistää tieteellistä ja kansanomaista julkaisutoimintaa alalla.

Ihmiset seisovat maakuopassa tutkimassa Liedon savimaaprofiilia.
Maakuoppa on perinteisesti ollut maaperäretkien kohokohta. Seuran syysretki 2017 suuntautui Lietoon, jossa jäsenet pääsivät tutustumassa SAVE-hankkeeseen ja Liedon toiminta-alueella olevaan tyypilliseen lounaissuomalaiseen savimaaprofiiliin. Kuva: Helena Soinne.

Seuran keskeiseksi toiminnaksi ovat vakiintuneet Maaperätieteiden päivät, jotka kokoavat runsaasti jäseniä ja sidosryhmien edustajia kaksipäiväiseen seminaariin. Esitykset ovat kattaneet laajasti aiheita maaperän roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa, aina biodiversiteetin ylläpitämiseen – maaperä on keskeinen tekijä hiilen kierrossa toimien merkittävänä hiilivarastona ja ruokalusikallisessa maata on enemmän eliöitä kuin maapallolla on ihmisiä. Maaperätieteiden päivistä ja monista muista aiheista voi lukea lisää seuran verkkosivuilta

Ihmiset seuraavat Maaperätieteen päiviä 2019 Tiedekulmassa.
Maaperätieteiden päivät 2019 kokosivat yhteen alan tutkijoiden ja asiantuntijoiden lisäksi maan johtavia poliitikkoja Helsingin yliopiston Tiedekulmassa järjestettyyn vaalivuoden paneelikeskusteluun. Päivien teemana oli ”Maaperä Suomen ilmastopolitiikassa”. Kuva: Helena Soinne.

Seura toimii yhteistyössä muiden alalla ja maaperätieteitä sivuavilla aloilla toimivien suomalaisten ja kansainvälisten seurojen ja tahojen kanssa. Maaperässä riittääkin tutkittavaa ja erityisesti sen mittava eliökunta on osin vielä tuntematon geenivaranto, josta voidaan tulevaisuudessa löytää vaikkapa uusia lääkeaineita.

Seura viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlavuotta

Seuran 50-vuotisjuhlavuoteen sisältyy useita maaperäaiheisia seminaareja, kuten Hyötykasviyhdistyksen ja Suomen Siirtolapuutarhaliiton kanssa järjestetty Hyvinvoiva maaperä – Hyvinvoiva puutarha -webinaari sekä Maj ja Tor Nesslingin säätiön, Baltic Sea Action Groupin sekä Ympäristötiedon foorumin kanssa kesäkuun lopussa järjestettävä Soil At Risk -symposium. Alkusyksylle on suunnitteilla XI Maaperätieteiden päivät, joiden ohjelmasta laitetaan lisätietoa seuran verkkosivuille kesän aikana. Suomen Maaperätieteiden Seuran uusi logo julkistettiin seuran syntymäpäivänä 16. huhtikuuta 2021. Uuden logon on suunnitellut Helmi Toimela ja se kuvaa Suomen yleisintä maannosta, podsolia. Lisäksi se viestii luonnontieteellisestä maaperätutkimuksesta, maaprofiilin moninaisista ominaisuuksista eri kerroksissa sekä maaperän tärkeästä roolista elämän ylläpitäjänä.

Lue lisää Suomen Maaperätieteiden Seurasta ja sen tapahtumista sen verkkosivuilta, Facebook-sivulta ja Twitteristä.

Seuran uusi logo.