Kuukauden jäsenseura on Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Uutiset   29.9.2021 13.01   Päivitetty 1.11.2021 7.47

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on Suomen suurimpia tieteellisiä yhdistyksiä.  Seura kehittää lääkärien ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen, sähköisten työkalujen ja tutkimusapurahojen avulla. Duodecim täyttää marraskuussa 140 vuotta.

Seuran synnyinsanat lausuttiin kahdentoista (latinaksi duodecim) lääketiedettä opiskelevan ja suomalaiskansallisesta aatteesta innostuneen miehen kokouksessa Helsingissä 18.11.1881.

Aleksanteri II oli antanut vuonna 1863 kieliasetuksen, jonka mukaan suomen kieli olisi saatettava yhdenveroiseksi ruotsin kanssa 20 vuoden siirtymävaiheen kuluessa. Aikarajan lähestyessä Matti Äyräpään ympärille ryhmittyneet lääketieteen opiskelijat huomasivat, ettei lääkintöhallitus ollut ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin tehdäkseen suomesta lääketieteen kieltä. Seura otti tavoitteekseen raivata Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa tilaa suomen kielelle ja vähitellen suomalaistaa korkein opetus.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Helsingin yliopiston juhlasalissa.
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Helsingin yliopiston juhlasalissa marraskuussa 1931. Kuva: Pietinen (1931), Museoviraston Historian kuvakokoelma.

Duodecim toimii lääketieteen edistäjänä ja terveydenhoidon kehittäjänä

Duodecim-seuraan kuuluu nykyisin yli 25 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä noin 110 lääketieteellistä yhdistystä. Seura osallistuu aktiivisesti terveydenhoitojärjestelmän kehittämiseen muun muassa osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun, laatimalla kansallisia Käypä hoito -suosituksia ja järjestämällä konsensuskokouksia.

Käypä hoito –suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Suosituksissa käsitellään tärkeitä suomalaiseen terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia kokouksia, joissa arvioidaan eri lääketieteen menetelmiä olemassa olevan näytön perusteella vaihtelevista aiheista. Konsensuskokouksia on järjestetty muun muassa seuraavista aiheista: selkäsairaudet, allerginen kansa, osteoporoosin ehkäisy ja hoito sekä huumeriippuvuuden hoito Suomessa.

Täydennyskoulutuksen ja julkaisujen avulla seura tukee lääketieteen ammattilaisten ammatillista kehittymistä. Sanastotyö jatkuu myös edelleen, sillä lääketieteen termit kehittyvät koko ajan.

Lisäksi seura myöntää vuosittain maamme arvostetuimmat lääketieteelliset tunnustukset, Matti Äyräpään palkinnon ja Konrad ReijoWaaran palkinnon sekä muita palkintoja. Vuosittain myönnetään myös Käyvän hoidon ja opetuksen apurahoja.

Seura tuottaa koulutuksia lääketieteen ammattilaisille ja palveluja terveydenhuoltoon. Duodecim Oppiportti on terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutuspalvelu, jonka lääketieteelliset oppimateriaalit ja verkkokoulutukset tuottaa Duodecim-seuran kokonaan omistama Kustannus Oy Duodecim. Se on Pohjoismaiden suurin lääketieteellinen kustantaja.

Terveysportti kokoaa yhteen hoitosuositukset ja -ohjeet, lääketiedon ja lukuisat käytännön työtä helpottavat sovellukset. Jatkuvasti päivittyvät hoito-ohjeet, maan kattavin lääketietokokoelma sekä lukuisat aputietokannat varmistavat sen, että ajantasainen tieto aina pitkäaikaissairauksien hoidosta akuuttitilanteisiin on koko ajan saatavilla. Sisällön tuottajina ovat Duodecimin laaja asiantuntijaorganisaatio ja yhteistyökumppanit. Portaali on käytössä terveydenhuollon ammattilaisilla koko maassa, ja se helpottaa ja nopeuttaa terveydenhuollon ammattilaisten päivittäistä työtä tarjoamalla työssä tarvittavan lääketieteellisen tiedon yhdestä paikasta.

Kansalaisille tutkittua tietoa terveydestä ja sairauksista

Seuran julkaisema Aikakauskirja Duodecim on lääketieteellinen yleislehti, jonka ensimmäinen numero ilmestyi vuonna 1885. Lehden pääasiallisena tehtävänä on lääkäreiden ja lääketieteen opiskelijoiden tieteellinen ja ammatillinen täydennyskoulutus.

Henkilö lukee Duodecim-lehteä.
Duodecim-lehti on ilmestynyt jo vuodesta 1885 alkaen. Kuva: Emmi Kähkönen.

Kansalaisille tarjotaan tutkittua tietoa terveydestä, sairauksista ja alan ajankohtaisista teemoista sekä kirjoina että verkkopalveluna osoitteessa Terveyskirjasto.fi. Terveyskirjasto sisältää yli 10 000 asiantuntijan kirjoittamaa artikkelia terveydestä ja sairauksista. Artikkelien sisältö on tarkoitettu tukemaan kansalaisia oman terveytensä hoitamisessa ja antamaan perustietoa sairauksista ja hoitoon hakeutumisesta.

Lisätietoa Duodecim-seurasta saa seuran verkkosivuilta ja ajankohtaisesta toimintaa voi seurata Facebookissa, Twitteristä, Instagramissa ja LinkedIn:ssä. Duodecimin 140-vuotisjuhlavuoden verkkosivuilta voit tutustua juhlavuoden blogisarjaan ja seuran historiaan.
Duodecim-seuran logo.

Duodecimin 140-vuotisjuhlavuoden logo. Kuva: Duodecim.