Månadens medlemssamfund är Finska Läkarföreningen Duodecim

Nyheter   30.9.2021 14.10   Uppdaterad 1.11.2021 7.55

Finska Läkarföreningen Duodecim är en av Finlands största vetenskapliga föreningar. Föreningen utvecklar läkarnas yrkeskunskap och praktiska arbete med hjälp av kompletteringsutbildning, publikationer, elektroniska verktyg och stipendier. Duodecim fyller 140 år i november.

Föreningen grundades i Helsingfors 18.11.1881 vid ett möte mellan tolv (på latin duodecim) medicinstuderande hänförda av den finsknationella tanken.

Alexander II hade år 1863 utfärdat en språkförordning, enligt vilken finskan skulle jämställas med svenskan med en övergångsperiod på 20 år. När tidsfristen närmade sig märkte de runt Matti Äyräpää grupperade medicinstuderandena att medicinalstyrelsen inte hade vidtagit några åtgärder för att göra finskan till medicinens språk. Föreningen satte som sitt mål att röja rum för finskan vid Helsingfors universitets medicinska fakultet och så småningom förfinska undervisningen på högsta nivå.

Svartvit bild på ett fullsatt auditorium.
Finska Läkarföreningen Duodecim i Helsingfors universitets festsal i november 1931. Bild: Pietinen (1931), Museiverkets Historiska bildsamlingar.

Duodecim främjar medicinen och utvecklar hälsovården

Till Duodecim-föreningen hör idag över 25 000 läkare och medicinstuderande samt ungefär 110 medicinska föreningar. Föreningen deltar aktivt i utvecklingen av hälsovårdssystemet genom att bland annat delta i den samhälleliga debatten, upprätta nationella God medicinsk praxis-rekommendationer och genom att arrangera konsensusmöten.

Rekommendationerna i God medicinsk praxis är oberoende, nationella evidensbaserade vårdrekommendationer. I dem behandlas viktiga frågor i anknytning till finländsk hälsa och behandling och förebyggande av sjukdomar. Konsensusmötena är öppna och offentliga möten vid vilka man utvärderar medicinska metoder. Konsensusmöten har ordnats bland annat om följande ämnen: ryggsjukdomar, allergiska folket, förebyggande och behandling av osteoporos samt behandling av drogberoende i Finland.

Med hjälp av kompletteringsutbildning och publikationer stöder föreningen medicinska yrkesutövares professionella utveckling. Terminologiarbetet pågår också fortfarande då medicinska termer utvecklas hela tiden.

Dessutom delar föreningen årligen ut vårt lands mest uppskattade medicinska utmärkelser, Matti Äyräpää-priset och Konrad ReijoWaara-priset samt andra pris. Årligen delar man dessutom ut stipendier för God medicinsk praxis och undervisning.

Föreningen producerar utbildningar för professionella inom medicin och tjänster för hälsovården. Duodecim Oppiportti är en kompletteringsutbildningstjänst för professionella inom hälsovården, vars medicinska läromedel och nätutbildningar Förlags Ab Duodecim producerar. Förlags Ab Duodecim ägs av Duodecim-föreningen och är Nordens största medicinska förlag.

Terveysportti ”Hälsoporten” samlar ihop vårdrekommendationerna och -anvisningarna, läkemedelsinformation samt otaliga tillämpningar som underlättar det praktiska arbetet. Vårdanvisningar som uppdateras kontinuerligt, landets mest omfattande samling av läkemedelsinformation samt otaliga hjälpdatabaser säkrar att aktuell information om såväl vård av långtidssjukdomar som akutsituationer hela tiden finns tillgängligt. Innehållsproducenter är Duodecims omfattande expertorganisation och samarbetspartners. Portalen används av yrkesutövare inom hälsovården över hela Finland, och den underlättar och snabbar upp de hälsovårdsprofessionellas dagliga arbete genom att erbjuda medicinsk information på ett ställe.

Forskningsbaserad kunskap för allmänheten

Tidskriften Duodecim som föreningen utger är en allmänmedicinsk tidskrift vars första nummer utkom år 1885. Tidskriftens huvudsakliga uppgift är att uppfylla och stöda vetenskaplig och yrkesmässig kompletteringsutbildning hos läkare och medicinstudernade.

En person sitter och läser tidning.
Duodecim har utkommit alltsedan år 1885. Bild: Emmi Kähkönen.

Medborgare erbjuds forskningsbaserad kunskap om hälsa, sjukdomar och aktuella teman inom området både som böcker och nättjänster på adressen Terveyskirjasto.fi. Terveyskirjasto innehåller över 10 000 av professionella skrivna artiklar om hälsa och sjukdomar. Artiklarnas innehåll är ämnade som stöd för medborgare i skötseln av egen hälsa och ger baskunskap om sjukdomar och vårdsökning.

Mera information om Duodecim-föreningen fås på föreningens webbsidor och aktuell verksamhet kan följas på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn. På Duodecims 140-årsjubileums webbsida (på finska) kan man bekanta sig med jubileumsårets bloggserie och föreningens historia.

Blåvit logo.

Duodecims 140-årsjubileumslogo. Bild: Duodecim.