Kuukauden jäsenseurana on Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys

Uutiset   1.6.2020 12.19   Päivitetty 31.7.2020 9.50

Soveltava kielitiede tutkii kielellistä toimintaa niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin näkökulmista. Tutkimus on monitieteistä. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA on Suomessa soveltavan kielitieteen kentällä toimivien tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden tärkeä keskustelu- ja yhteistyöfoorumi.

Yhdistys on perustettu Turussa vuonna 1970, ja se juhlii tänä vuonna 50-vuotista taivaltaan AFinLA 2020 -konferenssin yhteydessä Jyväskylässä. Konferenssin teema on ”Kieli, muutos ja yhteiskunta”, ja se keskittyy tarkastelemaan soveltavan kielentutkimuksen historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Juhlavuosi näkyy myös eri tavoin yhdistyksen sosiaalisen median kanavissa, ja sitä voi seurata aihetunnisteella #afinla50.

Juha Jalkanen pitämässä puhetta ja taustalla on iso näyttö.Vuoden 2019 symposium järjestettiin Oulun yliopistossa marraskuussa. Kuvassa yhdistyksen puheenjohtaja Juha Jalkanen kutsuu osallistujat 50-vuotisjuhlavuoden 2020 symposiumiin pohtimaan soveltavan kielitieteen tulevaisuutta. Kuva: Minna Suni.

AFinLA julkaisee kahta vertaisarvioitua julkaisusarjaa: AFinLAn vuosikirjaa ja AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia -teemajulkaisua. Vuodesta 2015 alkaen molemmat julkaisusarjat ovat vapaasti saatavilla verkossa. Poimintoja vuosien varrella ilmestyneiden artikkeleiden aiheista julkaistaan juhlavuoden aikana yhdistyksen Twitter- ja Facebook-tileillä.

Vuosittaisen symposiumin ja julkaisutoiminnan lisäksi AFinLa tunnetaan teemaverkostoistaan, joiden tavoitteena on vahvistaa ja edistää soveltavan kielitieteen piiriin kuuluvaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Aktiivisia teemaverkostoja on viisi: dialoginen ja sosiokulttuurinen kielentutkimus, arviointi, vieraalla ja toisella kielellä opettaminen ja oppiminen, puhe ja puheentutkimus ja työelämän kieli. Teemaverkosto kokoaa yhteen tietyn soveltavan kielitieteen erityisalan- tai kysymyksen tutkijoita, opiskelijoita ja opettajia.

Yhdistys jakaa Afinlandia-palkintoja

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys jakaa vuosittain Afinlandia-palkinnon, joka myönnetään kuluneen akateemisen vuoden aikana Suomessa soveltavan kielentutkimuksen alalla tehdystä ansiokkaasta opinnäytetyöstä. Vuosittain palkitaan yksi maisterintutkielma, ja väitöskirjasarjassa palkinto jaetaan kolmen vuoden välein.

Maiju Strömmer pitää kädessään Afinlandia-palkinto-diplomia.
Strömmer tutki työssään suomen kielen oppimisen mahdollisuuksia siivoustyössä, joka on maahanmuuttajien yleisin työ Suomessa. Kuva: Hilkka Paldanius.

Soveltavan kielitieteen alalla ansioituneita tutkijoita on kutsutta vuosien varrella AFinLAn kunniajäseniksi. Kunniajäsenyys on myönnetty viimeisimpänä emeritaprofessori Hannele Dufvalle, joka on tehnyt yhteiskunnallisesti vaikuttavan elämäntyön soveltavan kielitieteen alalla sekä toiminut aktiivisesti yhdistyksen toiminnassa. Hän toimi muun muassa AFinLAn puheenjohtajana vuosina 2006–2008 ja hallituksessa usean vuoden ajan.

AFinLAn jäseniksi ovat tervetulleita kaikki soveltavan kielitieteen teemoista kiinnostuneet - sekä työelämässä olevat, alalle tähtäävät että jo eläkkeelle ehtineet!

Yhdistys on kansainvälisen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AILAn (Association Internationale de Linguistique Appliquée) suomalainen jäsenjärjestö.

Lue lisää Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksestä yhdistyksen omilta verkkosivuilta. Yhdistyksen löydät myös Facebookista ja Twitteristä.