Månadens medlemssamfund är Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap

Nyheter   2.6.2020 14.17   Uppdaterad 1.7.2020 9.12

Tillämpad lingvistik undersöker språk i bruk ur såväl individens, gruppers som samhällets perspektiv. Forskningen är multidisciplinär. Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA är ett viktigt diskussions- och samarbetsforum för forskare, lärare och studeranden inom fältet tillämpad lingvistik i Finland.

Föreningen är grundad i Åbo år 1970 och firar i år sin 50-åriga färd i samband med AFinLA 2020-konferensen i Jyväskylä.Konferensens tema är ”Språk, förändring och samhälle” som granskar den tillämpade språkforskningens historia, nutid och framtid. Jubileumsåret syns också på olika sätt i föreningens sociala mediekanaler och kan följas med hashtaggen #afinla50.

Juha Jalkanen håller tal invid en stor skärm.
Årets 2019 symposium ordnades vid Uleåborgs universitet i november. På bilden bjuder föreningens ordförande Juha Jalkanen deltagarna till 50-årsjubileets 2020 symposium för att begrunda den tillämpade lingvistikens framtid. Bild: Minna Suni.

AFinLA utger två referentgranskade publikationsserier: AFinLA:s årsbok och temapublikationen AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia. Från och med år 2015 är båda serierna fritt tillgängliga på nätet. Plock ur ämnena av artiklar som publicerats under åren publiceras under jubileumsåret på föreningens Twitter- och Facebook-konto.

Utöver det årliga symposiet och publikationsverksamheten är AFinLa känd för sina temanätverk vilkas syfte är att förstärka och främja nationellt och internationellt samarbete inom tillämpad lingvistik. Det finns fem aktiva temanätverk: dialogisk och sociokulturell språkforskning, utvärdering, undervisning och inlärning på främmande och andra språk, tal och talforskning och arbetslivets språk. Temanätverket samlar ihop forskare, studeranden och lärare inom ett specialområde eller en viss fråga inom tillämpad lingvistik.

Föreningen utdelar Afinlandiapris

Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap utdelar årligen Afinlandiapriset som beviljas för ett förtjänstfullt lärdomsprov inom tillämpad lingvistik under det gångna akademiska året i Finland. Årligen belönas en magisteravhandling och i doktorsavhandlingsserien utdelas priset med tre års mellanrum.

Maiju Strömmer med Afinlandiaprisets diplom.
På symposiet vid Uleåborgs universitet år 2019 beviljades doktorsavhandlingspriset till FD Maiju Strömmer för undersökningen Mahdollisuuksien rajoissa: Neksusanalyysi suomen kielen oppimisesta siivoustyössä. Strömmer undersökte möjligheter till att lära sig finska i städarbete, som är det vanligaste arbetet bland invandrare i Finland. BIld: Hilkka Paldanius.

Under åren har ansedda forskare inom området för tillämpad lingvistik kallats till AFinLAs hedersmedlemmar. Hedersmedlemskap har senast beviljats professor emerita Hannele Dufva som har gjort ett samhälleligt betydande livsverk inom området samt verkat aktivt i föreningen. Hon verkade bland annat som AFinLA:s ordförande åren 2006–2008 och i styrelsen under flera års tid.

Alla som är intresserade av den tillämpade lingvistikens teman är välkomna som medlemmar i AFinLA.

Föreningen är den finländska medlemsorganisationen inom den internationella föreningen för tillämpad lingvistik AILA (Association Internationale de Linguistique Appliquée).

Läs mera om Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap på föreningens egna webbsidor. Föreningen finns också på Facebook och Twitter.